Toezichthouders

Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is het aanstellen van een Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen verplicht. Dat zouden volgens de wet kritische buitenstaanders moeten zijn, die er op letten dat de directie prioriteit geeft aan de wettelijke taken en er bedrijfseconomisch geen zooitje van maakt. Helaas, was het maar zo. Lees het interview met twee model-commissarissen bij de Friese corporatie Accolade, in het blad van de VTW (2009/3). En huiver mee.

Accolade
Accolade biedt je “helemaal je eigen plek”

Evelyn Lindeman en Diny Bosveld hebben “ruime (bestuurlijke) ervaring in het bedrijfsleven” en Lindeman is in het dagelijks leven directeur concernfinanciën van de gemeente Amsterdam.
Accolade is een fusiecorporatie die na “veel gedoe” gevormd werd. Je zou denken dat de commissarissen daarna kritisch kijken of de fusiedoelstellingen gerealiseerd worden. Bosvelt: “Over het algemeen wordt er gefuseerd vanuit het idee van kostenbesparing en dat geldt ook voor accolade. Maar het is zo eendimensionaal als wat en komt nooit uit.”

Nu is Bosvelt niet de financiële specialist van de twee. Eens kijken of haar collega kritischer is. Lindeman: “Als corporatie kun je in het duurdere segment stappen om goedkopere huur te financieren. Maar gebleken is dat je als corporatie dure appartementen niet verhuurd krijgt. We hebben het uiteindelijk verkocht waardoor we ons weer kunnen richten op de primaire doelgroep. Zonder fusie was dat niet gebeurd, daar was de oude corporatie te klein voor. Als die met een dergelijk probleem zou zitten dan was de organisatie failliet gegaan als het fout was gegaan.”
Commissaris Lindeman vindt het dus een zegen dat er gefuseerd is, zodat er nu de mogelijkheid bestaat om zonder direct risico op faillissement onverantwoorde commerciële avonturen te starten. Uiteraard voor rekening van de huurders.

Het is de toezichthouders bij Accolade nog niet gelukt om het jaarverslag 2008 (dat moet worden ingeleverd voor 1-7-2009) op de internetsite van de corporatie te laten plaatsen, dus ik kon niet nagaan hoeveel deze kritische geesten ontvangen voor hun diepgravende werk.

De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) is fel tegen het versterken van de positie van de huurders in de raden van commissarissen. Huurders zijn volgens de VTW niet in staat om voldoende onafhankelijk te functioneren in de RvC van hun eigen corporatie. Ze zouden niet verder kijken dan hun neus lang is en onvoldoende letten op het bedrijfsbelang.
Ik ben het helemaal met de VTW eens dat de lat voor commissarissen bij woningcorporaties hoog gelegd moet worden. Wat mij betreft gebeurt dat door de helft plus een van de commissarissen door de huurders te laten kiezen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat ze ook op korte termijn vervangen kunnen worden als ze niet functioneren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: