Alles van waarde weert zich

Het is het oude liedje: een projectontwikkelaar koopt een recreatieterrein en wil de recreanten zo snel mogelijk het terrein af hebben om er dure huizen op te bouwen. Maar in dit geval zijn die recreanten niet van plan om zich als makke schappen naar de slachtbank te laten leiden. Ik was vanmiddag op bezoek bij de bewonersvereniging van De Ridderhof in Lage Vuursche.


De saamhorigheid van de bewoners van de vakantiehuisjes is groot. 105 van de 113 bewoners zijn lid

Lees verder “Alles van waarde weert zich”

Verlies niet gerealiseerde corporatieprojecten: €153 miljoen

De woningcorporaties hebben in 2009 ruim €153 miljoen verlies geleden op niet gerealiseerde projecten. Dat leid ik af uit de publicaties Corporatie in Perspectief analyse 2010 van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, met realisatiegegevens over 2009 [bron: par.3.3.6].

Lees verder “Verlies niet gerealiseerde corporatieprojecten: €153 miljoen”