Adviseren aan dit kabinet is vorm van evenwichtskunst

Zojuist presenteerde Marjolein van Asselt namens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het advies Evenwichtstkunst; over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid. De WRR bedrijft met het advies de evenwichtskunst in een tijdperk waarin de overheid vooral oog heeft voor het afschaffen van regels en verantwoordelijkheden.

Lees verder “Adviseren aan dit kabinet is vorm van evenwichtskunst”

Verbond van de Dode Hond

Het eiland Dode Hond in het Veluwemeer ter hoogte van de Stichtse brug ligt op de grens van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Daar sloten de SP-lijsttrekkers voor de statenverkiezingen in die provincies vanmiddag het verdrag van de Dode Hond. En passant werden de regenten die het plan voor een megaprovincie Randstad-Noord bedacht hadden de laan uitgestuurd.

Lees verder “Verbond van de Dode Hond”

Bleeker stopt direct rijksbijdrage voor natuurinvesteringen provincies

Henk Bleeker was de afgelopen maanden een rijzende ster bij het CDA. Nu hij staatssecretaris is kon dat wel eens snel afgelopen zijn. De provincies kunnen zijn bloed inmiddels wel drinken.


recreatie/natuurgebied Nieuw Wulven bij Houten, eigendom van Staatsbosbeheer. Dit soort projecten worden door het regeerakkoord gestaakt. Gerealiseerde terreinen die niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur liggen lopen zelfs het risico verkocht te worden (foto Suzanne van de Kerk)

Lees verder “Bleeker stopt direct rijksbijdrage voor natuurinvesteringen provincies”

20.000 x €500 = €1.400.000; althans: in Gelderland

‘Gelderland gaat door met subsidie woningisolatie’ kopt de Cobouw van 15 juli. ‘Voor dit jaar is 1,4 miljoen euro uitgetrokken, goed voor de isolatie van 20.000 woningen. De subsidie bedraagt 500 euro per woning voor de isolatie van de schil van de woning: dak, buitenmuren en begane grondvloer.’ Pardon?


‘Jantje, als je 20 vriendjes 5 gulden cadeau wil doen, hoeveel geld moet er dan in je beurs zitten? 14 gulden, meester!’

Lees verder “20.000 x €500 = €1.400.000; althans: in Gelderland”

Groter, groter, groter: maar waarom eigenlijk?

Afgelopen woensdag organiseerde de SP afdeling Enkhuizen een debat over de komende gemeentelijke herindelingen in West-Friesland. Daar hebben gemeenten Medemblik, Wervershoof en Andijk een fusieverzoek ingediend bij de provincie, waartegen de buurgemeenten Hoorn, Stedebroec en Enkhuizen bezwaar maken. En de provincie wil het liefst de hèle regio bestuurlijk op de schop nemen.

westfriesland
Het rommelt bestuurlijk achter de IJsselmeerdijk

Ik ging in discussie met Bart Heller, de GroenLinks gedeputeerde die namens de provincie Noord-Holland de herindelingen voorbereidt en met de Groningse hoogleraar bestuurskunde Michiel Herweijer. In de zaal: veel bestuurders, gemeenteraadsleden en ook nog wat gewone stervelingen.

De schaalvergroting die bij de woningcorporaties, in het onderwijs, de zorgsector en de welzijnswereld al een spoor van ellende heeft achtergelaten, laat ook de gemeenten niet onberoerd. Per 1 januari 2009 waren er nog 441 gemeenten. Honderd jaar geleden waren dat er ca. 1.150, vijfentwintig jaar geleden waren er nog zo’n 700 over. In de meeste buurlanden is er een vergelijkbare trend, met uitzondering van Oostenrijk en Frankrijk (57.000 gemeenten!).

Een belangrijk argument voor de huidige herindelingen zijn de decentralisaties van rijkstaken. Gemeenten krijgen steeds meer en ingewikkelder taken op hun bordje en dat groeit de kleine gemeenten boven het hoofd. In het verleden hadden fusies vooral het karakter van annexatie: een stedelijke centrumgemeente slokt een of meer randgemeenten op om gemakkelijker te kunnen uitbreiden.

De hamvraag bij dit alles is natuurlijk: wie wordt hier beter van, behalve de burgemeester en wethouders van de fusiegemeenten, die hun bezoldiging omhoog zien gaan? Herweijer deed tien jaar geleden een spraakmakend onderzoek naar de fusie-effecten bij Groningse gemeenten en kwam tot de conclusie dat fusies lang niet altijd tot betere dienstverlening leiden, terwijl ze bijna altijd de afstand tussen burger en bestuur vergroten. Hij wees ook op het in zijn ogen succesvolle alternatief van de kleine gemeente Ten Boer, die niet fuseerde maar het grootste deel van zijn ambtelijke apparaat overdeed aan de gemeente Groningen. Ze kopen nu hun diensten in bij de stad, tot grote tevredenheid. In 2008 score Ten Boer het best van alle Groningse gemeenten op het punt van waardering door de inwoners. Een andere immateriële waarde van kleinschaligheid vindt Herweijer de grotere zelfwerkzaamheid en betrokkenheid van inwoners en verenigingen bij de uitvoering van publieke taken.

Daar tegenover stelde Bart Heller vooral de grotere efficiency en kwaliteit van de dienstverlening door grotere gemeenten. Wat weer bestreden werd door Herweijer: die deed ook onderzoek naar de waardering van sociale diensten, die bij kleine gemeenten hoger bleek uit te pakken dan bij grotere. Bij de aanwezige gemeenteraadsleden en wethouders was er opvallend veel steun voor schaalvergroting, terwijl de `gewone stervelingen´ in de zaal vrijwel zonder uitzondering aanhanger waren van kleinschaligheid.

Ik ben er ook van overtuigd dat kleine gemeenten in het landelijk gebied meerwaarde kunnen hebben, mits ze investeren in hun functie als democratisch platform en voor hun dienstverlening waar nodig samenwerken met collega/gemeenten. Daarvoor is het nodig dat lokale bestuurders verder kijken dan de gemeentegrens.

De Frontlinie

Vanmiddag was ik te gast bij het radioprogramma ‘De Frontlinie’ van BNR Nieuwsradio. Ik ging daar in debat met Liesbeth Spies (CDA) en Helma Nepperus (VVD). De onderwerpen: Aboutaleb nieuwe burgemeester van Rotterdam, gemeenten en provincies met geld op IJslandse banken en bonussen voor topbestuurders. De uitzending is hier terug te luisteren.

Energiebedrijven: niet verkopen

Da’s geen nieuw standpunt. Maar ik blijf het roepen zolang domme CDA-, PvdA- en VVD-geduputeerden hun aandelen Essent, NUON of Eneco willen cashen, ten koste van het belang van de klanten en een duurzame energievoorziening op langere termijn.
Afgelopen woensdag spraken we met minister Van der Hoeven over het advies van de commissie Kist over het publiek aandeelhouderschap bij de energiebedrijven. Een kort verslag.


Mei Li Vos: tegen verkoop; maar wat doen de PvdA gedeputeerden en wethouders?

Lees verder “Energiebedrijven: niet verkopen”

Alarm voor de Limburgers, Brabanders en inwoners van Overijssel!

Vandaag hebben de provinciebesturen van Limburg, Noord-Brabant en Overijssel opvallend eenduidig en tegelijkertijd aangegeven dat Essent moet opgaan in een ‘strategische, eventueel buitenlandse, partner’ en dat zij op termijn van hun aandelen Essent af willen. De drie provincies hebben samen 65% van de aandelen en dat is een hele vervelende constatering. Particuliere, buitenlandse investeerders kunnen dus de macht krijgen binnen dit nu nog publieke energiebedrijf.

Opheffingsuitverkoop
Lees verder “Alarm voor de Limburgers, Brabanders en inwoners van Overijssel!”

Provincies hebben lak aan Raad van State

De provincies Zuid-Holland en Zeeland vinden dat energiebedrijf E.on rustig moet kunnen doorbouwen aan zijn kolencentrale op de Maasvlakte, hoewel het bedrijf nog niet beschikt over de noodzakelijke vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. Ze hebben daarmee lak aan een uitspraak van de Raad van State.

E.on-IV
De bouwput voor de nieuwe kolencentrale van E.on op de Maasvlakte ligt pal naast de bestaande centrale

Lees verder “Provincies hebben lak aan Raad van State”