Bleeker stopt direct rijksbijdrage voor natuurinvesteringen provincies

Henk Bleeker was de afgelopen maanden een rijzende ster bij het CDA. Nu hij staatssecretaris is kon dat wel eens snel afgelopen zijn. De provincies kunnen zijn bloed inmiddels wel drinken.


recreatie/natuurgebied Nieuw Wulven bij Houten, eigendom van Staatsbosbeheer. Dit soort projecten worden door het regeerakkoord gestaakt. Gerealiseerde terreinen die niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur liggen lopen zelfs het risico verkocht te worden (foto Suzanne van de Kerk)

De provincies hebben de afgelopen vijftien jaar in opdracht van het Rijk gewerkt aan de uitbreiding van de natuurgebieden, als compensatie voor de oprukkende verstedelijking. Het ging om projecten als de Ecologische Hoofdstructuur, de robuuste verbindingszones tussen de EHS en het project Recreatiegroen rond de Stad. Over de realisatie zijn meerjarige afspraken gemaakt en het geld voor die afspraken kwam grotendeels uit Den Haag, via het Investeringsfonds Landelijk Gebied (ILG). Daar heeft Bleeker met directe ingang een vette streep door gezet.

De staatssecretaris stuurde gisteren een brief aan de Kamer waar geen woord Spaans in staat: “Het regeerakkoord kondigt een aantal ingrijpende bezuinigingen aan op het terrein van natuurbeleid. Het gaat om bezuinigingen in verband met de voorgenomen herijking van de Ecologische Hoofdstructuur, de beëindiging van een aantal investeringen – in het bijzonder die voor robuuste verbindingszones en recreatie om de stad – en om een algemene korting op budgetten. Ondanks dat de exacte beleidsmatige en financiële invulling nog niet duidelijk is, staat vast dat de voorgenomen bezuinigingen er toe leiden dat het kabinet niet langer garant kan staan voor uitgaven die de provincies doen en die tot nu toe passend waren binnen de geldende kaders voor het Investeringbudget Landelijk Gebied. Nieuwe uitgaven door de provincies zijn voor eigen risico en rekening van de provincies.”

Bleeker beantwoordde gisteren ook de schriftelijke vragen die ik hem vorige week samen met Henk van Gerven stelde over zijn uitspraak dat hij met directe ingang zou stoppen met de realisering van het Oostervaarderswold in Flevoland. Uit de antwoorden blijkt dat het kabinet op dit moment nog geen flauw idee heeft wat precies de gevolgen zijn van de radikale vermindering van de rijksmiddelen voor natuur (-38%) in het regeerakkoord. Daar wordt de Kamer binnenkort over geinformeerd. Ook weet Bleeker nog niet welke gronden verkocht gaan worden, of deze gronden de functie natuur moeten houden en met welke opbrengst bij verkoop gerekend wordt.

Een zekere bezorgdheid spreekt wel uit de antwoorden: “De geplande aanleg van het Oostvaarderswold had een belangrijke functie in het vergroten van het leefgebied voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het schrappen van het Oostvaarderswold maakt hieraan een einde.” Hopelijk is dit het begin van het inzicht dat deze passages uit het regeerakkoord kant noch wal raken en heroverwogen moeten worden. Henk van Gerven heeft inmiddels een debat met de staatssecretaris aangevraagd.

lees hier de antwoorden op onze schriftelijke vragen: NAT 20101025 ANTW Oostervaarderswold

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: