De Boer vs Jansen: hypotheekrenteaftrek

dubbelcolumn nvm.nl, 25 oktober

Beste Paulus,

De VVD en het CDA zijn eensgezind: handen af van de hypotheekrenteaftrek. Nu er over dit onderwerp duidelijkheid is gekomen in het regeerakkoord, zal de woningmarkt naar verwachting aantrekken. Veel mensen die willen verhuizen hebben afgewacht wat hiermee ging gebeuren. En dat is hartstikke logisch! Het maakt nogal verschil voor je huishoudboekje of je de hypotheekrenteaftrek kunt aftrekken, of niet?

Veel tegenstanders hebben het over stilstand in de hervormingen van de woningmarkt, als ware de woningmarkt een abstract begrip. In woningen wonen echter mensen. Het kost huiseigenaren honderden euro’s in de maand als de aftrek wordt afgeschaft. Bovendien zullen woningen, ook bij een gering signaal, in waarde dalen. Huiseigenaren worden zo dubbel gepakt.

Dan de hogere inkomens. Die mogen van jou onmiddellijk worden gekort op deze ‘woningsubsidie’. Maar de hypotheekrenteaftrek is géén subsidie, maar een teruggaaf op de belasting. En zoals je weet betalen de mensen met de hoogste inkomens het meeste belasting van iedereen. Bovendien hebben ook zij hun huishoudboekje op de aftrek afgestemd. Een daling van de prijzen is ook in dit segment desastreus.

Vervolgens hoor ik linkse partijen, waaronder de SP, regelmatig zeggen dat de hypotheekrente op de lange termijn onhoudbaar is. Dat is klinkklare onzin, want zolang een meerderheid in de politiek het erover eens is dat de aftrek moet blijven bestaan, dan blijft ie bestaan. Zo zit de realiteit in elkaar.

Dan nog een laatste, veel gehoord argument van tegenstanders van de aftrek. Bij afschaffing zou de woningmarkt volgens hen beter bereikbaar worden voor starters. Dit omdat de woningen in prijs dalen. In die redenering gaan zij voorbij aan het feit dat door het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek de banken ook minder zullen willen uitlenen. Door de lastenverzwaring zal het besteedbare inkomen ook aanzienlijk dalen. Zo wordt de leencapaciteit beperkt. Starters met weinig of geen spaargeld en mensen met een laag inkomen zullen het eerst de dupe zijn. Een woning wordt voor deze groep dan dus nog moeilijker betaalbaar! Dat kan jouw SP toch nooit accepteren?

Groet, Betty

Beste Betty,

Mark Rutte heeft de woningzoekenden, de belastingbetalers en de bouwvakkers een slechte dienst bewezen. Het is prima als de overheid ervoor zorgt dat iedereen in ons land een fatsoenlijk huis kan kopen of huren. Maar de huidige regeling kent geen plafond, noch qua woningprijs, noch qua inkomen.

Dit cadeautje voor de rijken wordt betaald door de hardwerkende Nederlanders, waar de VVD voor zegt op te komen. 80 procent van aftrek wordt geïncasseerd door de 20 procent rijkste Nederlanders. Henk en Ingrid betalen de rekening.

Rutte c.s. steekt geen cent in de bouw van betaalbare woningen en steelt € 750 miljoen per jaar van de woningcorporaties. Daar zullen de bouwvakkers en de woningzoekenden blij mee zijn!

Volgens jou maakt het regeerakkoord een eind aan de onzekerheid. Niets is minder waar. Iedereen weet dat het huidige stelsel onhoudbaar is. Door dit regeerakkoord duurt de onzekerheid juist voort. Ook dat frustreert het herstel van de bouw- en woningmarkt.

De enigen die lachen zijn de rijken en de banken.

Groet, Paulus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: