Uitspraken Bleker over Oostervaarderswold geen foutje

Degenen die suggereren dat de uitspraken van kersverse landbouw-staatssecretaris Henk Bleker over het Oostvaarderswold een beginnersfoutje zijn vergissen zich deerlijk. De natuurparagraaf van het regeerakkoord zet de bijl aan de wortel van het natuurbeleid en rolt de rode loper uit voor de grootschalige landbouw.


foto: Roel Wijnants CC2.0

In het regeerakkoord kom je bij natuur alleen maar (structurele) bezuinigingen tegen: Efficiency winst uitvoering natuurbeheer (40 miljoen/jaar); Geen inzet Staatsbosbeheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur (inclusief verkoop gronden) (40); Versoberingsmaatregelen (30); Afschaffen programma Recreatie om de Stad (10); Ontstapeling gebiedscategorieën (30); Gebiedsconcessies natuurgebieden (30); Bovenplanse verevening voor natuurinvesteringen (10); Robuuste verbindingen schrappen (50).

Samen 240 miljoen euro structureel per jaar bezuinigingen op natuur en ook nog eens 150 miljoen op leefomgeving. Het huidige budget voor natuur is 571 miljoen en voor landschap/recreatie 302 miljoen. Een totale bezuiniging dus van bijna 30% op de rijksuitgaven voor groen en recreatie. Ik ben benieuwd wat Henk en Ingrid hier van vinden, als ze straks de waarde van hun VINEX-woning zien dalen omdat er geen geld meer is het bijbehorend groen aan te leggen.


Het Oostvaarderswold moet de verbinding worden tussen de bestaande natuurgebieden Oostvaardersplassen en de Veluwe

Ik heb samen met Henk van Gerven gisteren vragen gesteld over de uitspraken van Bleker.

Vragen ingediend door Van Gerven en Jansen (beide SP) over het conflict van Staatssecretaris Bleker met de provincie Flevoland over het schrappen van natuurgebied Oostvaarderswold aan de Staatssecretaris van LNV en de minister van ELI

Ingediend 16 oktober 2010

1. Klopt het dat u op dag 1 zonder enig overleg met betrokkenen in provincie Flevoland heeft gezegd dat u niet door wilt gaan met de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold , de robuuste verbinding tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen?

2. Welke communicatie heeft er exact tussen u en betrokkenen in Flevoland plaatsgevonden?

3. Vindt u consultatie en overleg nog nodig bij de rest van het traject? Hoe gaat u dat vormgeven?

4. Heeft u een impact assesment laten doen?

5. Hoeveel natuur is al aangekocht voor het Oostvaarderswold, hoeveel ingericht en hoeveel is hier over de loop der jaren aan besteed door verschillende partijen?

6. Krijgt de te verkopen natuurgrond ook een andere bestemming voor verkoop?

7. Hoeveel zal de grond naar schatting opleveren als het nu wordt verkocht onder de bestemming ‘natuur’ danwel ‘landbouwgrond’?

8. Hoeveel bedraagt daarmee de desinvestering volgens u?

9. Hoe groot acht u het ecologische verlies voor Nederland met het schrappen van de Oostvaarderswold en waar baseert u dit op?

10. Wat betekent volgens experts het niet aanleggen van het Oostvaarderswold, als verbinding tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen voor de sterfte van grote grazers in de Oostvaardersplassen die nu immers afgesloten blijven?

11. Wat behelst het schrappen van de RODS? Welke gebieden betreft het exact en hoeveel hectare? Gaat u ook bestaande RODS verkopen? Wordt het beheergeld ook geschrapt of gekort?

12. Hoeveel hectare van de robuuste verbindingszones is al aangeschaft en hoeveel heeft dit gekost?

13. Wat zal dit bij verkoop opleveren?

14. Is te verwachten dat de bestemming hiervan gewijzigd zal worden?

15. Hoeveel hectare grond van Staatsbosbeheer ligt buiten de EHS? Wordt dit allemaal verkocht?

16. Hoeveel levert dit op en hoeveel is hier in de loop der jaren in geïnvesteerd?

17. Hoeveel van de taakstelling subsidies/ verkoop gronden ZBO’s wordt toegerekend aan de eerste en hoeveel aan de tweede? (regeerakkoord fin. Bijlage p8 post 8)

18. Hoe substantieel is het aantal hectare dat er minder wordt gerealiseerd bij de herijking van de EHS tegenover het oorspronkelijke plan?

19. Welke consultatie processen met betrokkenen en omwonende wilt u bij het verkopen en het schrappen van natuurgebieden initiëren?

Brabants Dagblad vrijdag 15 oktober 2010 http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbinnenland/7458577/Staatssecretaris-Bleker-meteen-onder-vuur.ece

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: