Citaat van de dag

‘Veel gemeenten hebben eigen vermogen, maar ook schulden. Wanneer zij bij het Rijk veel minder rente ontvangen voor uitgezet geld dan bij banken, zullen ze er waarschijnlijk vaker voor kiezen om schulden af te lossen.’

(wethouder Janny Bakker-Klein van de gemeente Huizen in VNG-Magazine van 13 juli, naar aanleiding van het voornemen van het kabinet om gemeenten te verplichten tot schatkistbankieren)

Janny, zou het niet sowieso verstandiger zijn om schulden af te lossen?

Adviseren aan dit kabinet is vorm van evenwichtskunst

Zojuist presenteerde Marjolein van Asselt namens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het advies Evenwichtstkunst; over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid. De WRR bedrijft met het advies de evenwichtskunst in een tijdperk waarin de overheid vooral oog heeft voor het afschaffen van regels en verantwoordelijkheden.

Lees verder “Adviseren aan dit kabinet is vorm van evenwichtskunst”

Minister van Leegstand

Hein Piet Donner heeft er een nieuwe nevenfunctie bij: minister van Leegstand. Gisteren liet hij de Kamer weten dat hij de komende jaren 40% van de kantoorruimte van het Rijk in Den Haag zal afstoten, anderhalf keer zoveel als de inschatting van toenmalig minister Ter Horst twee jaar geleden.

Lees verder “Minister van Leegstand”

trend: belangenverstrengeling bij de overheid

Ik zie een trend: onder Rutte komen handhaving en toezicht terecht bij ministeries die belang hebben bij het realiseren van een voorziening. Het is een gevaarlijke variant op zelfregulering.


ouderwetse gedachte?

Lees verder “trend: belangenverstrengeling bij de overheid”