Minister van Leegstand

Hein Piet Donner heeft er een nieuwe nevenfunctie bij: minister van Leegstand. Gisteren liet hij de Kamer weten dat hij de komende jaren 40% van de kantoorruimte van het Rijk in Den Haag zal afstoten, anderhalf keer zoveel als de inschatting van toenmalig minister Ter Horst twee jaar geleden.

Donner is binnen het kabinet verantwoordelijk voor het programma compacte rijksdienst, een eufemisme voor: 10% van de rijksambtenaren eruit bovenop het al lopende programma uit de vorige kabinetsperiode. In sommige onderdelen van het Rijk wordt nog veel harder het mes gezet: bij de meeste inspecties verdwijnen zo’n 20% van de functies. Inspectievakantie heet dat in het regeerakkoord.

Ook in de m2 norm bij de huisvesting wordt het mes gezet. Bij de bezetting van rijkskantoren wordt voortaan uitgaan van een maximale aanwezigheid van 70% van de formatie (was 90%), wat ook nog eens 20% ruimte bespaart. Dat tikt lekker aan.

Op zich heb ik niets tegen het efficienter gebruiken van kantoren -integendeel, maar het zou wel prettig zijn als Donner en zijn collega Schultz ook enig verantwoordelijkheidsbesef zouden tonen bij het oplossen van het leegstandsprobleem dat ze aan het creeren zijn. Als je bijna 100.000 m2 overbodige kantoorruimte op de markt plettert zou je misschien een poging kunnen doen om het hergebruik van al die lege kantoren te bevorderen. Onlangs constateerde hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eicholtz dat van alle (nieuw)bouwaanvragen voor kantoren in 2010 bijna de helft (301 van 664 miljoen euro) afkomstig was van overheden. In Den Haag worden binnenkort twee nieuwe 130 meter hoge kantoorkolossen opgeleverd, ter vervanging van de nog maar 40 jaar oude ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, die nu al zo verouderd zouden zijn dat renovatie onmogelijk is. Vindt de rijksoverheid.

Op 28 juni debatteerde de Kamer met minister Schultz over de leegstand op de kantorenmarkt. Ik diende bij die gelegenheid een motie in waarin de regering verzocht wordt ” …om aan te geven hoe bij de vrijkomende kantoren die eigendom zijn van het Rijk, de beleidsvoornemens met betrekking tot leegstand en hergebruik worden geëffectueerd” en “… om in het bijzonder te onderzoeken hoe de huisvestingsbehoefte van Eurojust kan worden ingevuld door middel van herontwikkeling van een vrijkomend pand in Den Haag, in plaats van in nieuwbouw in een beschermd stadsgezicht”. De motie werd gesteund door PvdA, GL, Christenunie en PvdD. Tegen stemden VVD, CDA, PVV, D66 en SGP.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: