De reële en de politieke planning: bij onraad bijsturen

In maart stelde ik minister Schultz schriftelijke vragen over de planning van de nieuwe Omgevingswet binnen. Ik vroeg de minister hoe het kan dat zij de Kamer laat weten dat de Omgevingswet in 2014 operationeel is, terwijl haar eigen projectleider voor het wetgevingstraject dat een “politieke planning” noemde en daaraan toevoegde, dat 2018 een reëlere planning is.

Lees verder De reële en de politieke planning: bij onraad bijsturen

Provinciaal medebewind

Vanmorgen is er een wetgevingsdebat met minister Schultz over een wijziging van de Wet ruimtelijke ordening, in verband met de regeling van provinciaal medebewind en de mogelijkheid van afwijking van algemene regels. Een hele mondvol en gortdroge materie, maar ondertussen van groot belang voor een zorgvuldige ruimtelijke ordening.


waren we niet ook een beetje trots op de ruimtelijke regie in Nederland (met dank aan Nederland van Boven

Lees verder Provinciaal medebewind

Begroting Infrastructuur en Mobiliteit

De behandeling van de begroting Infrastructuur 2012 is vannacht om twee uur afgerond. Gisteren duurde de eerste termijn tot half een ’s nachts. Desondanks kreeg de minister van Infrastructuur het voor elkaar om de beantwoording van alle vragen over het thema ruimtelijke ordening af te werken in drie minuten en 40 seconden, terwijl ze voor Infrastructuur en Vervoer twee uur en 50 minuten de tijd nam, precies 50 keer zo lang. Waar het hart vol van is?


the world according to Schultz

Lees verder Begroting Infrastructuur en Mobiliteit

De minister van niks

Een minister en een staatssecretaris van een ministerie dat nergens meer over gaat zijn een minister en staatssecretaris van niks. Dat moet je niet willen. Vanavond was de eerste termijn van het debat over de begroting Infrastructuur en Milieu voor 2012. Tijd om het eens over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid voor milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water te hebben.

Lees verder De minister van niks

Nota-overleg Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Vandaag debatteert de Kamer met minister Schultz over haar Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De minister wil de ruimtelijke regie vanuit het Rijk vrijwel geheel afschaffen. Alleen bij de aanleg van infrastructuur houdt ze de touwtjes strak in handen en wordt de hindermacht van lokale partijen en omwonenden beperkt.


mogen immateriële waarden nog een beetje beschermd worden s.v.p. ?

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: ROM 20111114 NO SVIR 1eT SP

Omgevingsrecht opnieuw op de schop

De lagere overheden zijn nog amper bekomen van de invoering van de WABO (Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht) en de nieuwe Waterwet, of minister Schultz van Haegen start met een wetsvoorstel dat in één klap 60 wetten en 100 algemene maatregelen van bestuur moet vervangen: de Omgevingswet. Over het waarom debatteerde de kamercommissie infrastructuur en milieu vanmorgen met de minister.


grote ingewikkelde projecten, zoals het stationsgebied Utrecht (UCP), moeten door de Omgevingswet sneller gerealiseerd worden. Mijn ervaring is echter dat de lange doorlooptijd rond het UCP niet veroorzaakt werd door onduidelijke wetten, maar door zwalkend politiek beleid en onvoldoende draagvlak onder de bevolking

Lees verder Omgevingsrecht opnieuw op de schop

Belgie als inspiratiebron voor ruimtelijke ordening

Afgelopen dinsdag presenteerde ministerie Schultz (Infrastructuur en Milieu) haar structuurvisie voor de ruimtelijke ordening van Nederland. De minister liet zich blijkens een interview met de Volkskrant inspireren door onze zuiderburen. Opmerkelijk, omdat dit zo’n beetje de laatste kwaliteit is die je de Belgen kan toedichten. Ik ondervroeg de minister tijdens het vragenuur over haar visie.

Lees hier het integrale verslag van het vragenuur: RO 20110614 MV structuurvisie

sneller. maar ook beter?

Vandaag kon de Kamer schriftelijke inbreng leveren op het Wetsvoorstel wijziging bestuursprocesrecht. Het voorstel borduurt voort op de lijn die in de jaren negentig is ingezet met het project Marktwerking Deregulering Wetgeving en die eind 2009 een (voorlopig) hoogtepunt bereikte met het aannemen van de Crisis & Herstelwet. Achterliggende gedachte: beroep- en bezwaarprocedures kosten tijd, dat moet sneller. Maar wordt het resultaat dan ook beter?


dit “dode hout” willen Rutte & cornuiten gaan kappen

Lees verder sneller. maar ook beter?

Windmolens Emmapolder: illegaal

De Raad van State heeft op 25 februari jl. de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor de plaatsing van 17 windturbines in de Emmapolder (Delfzijl) vernietigd. Maar de molens waren inmiddels al wel geplaatst. Moeten ze dus weg? Daarover zou ik graag opheldering krijgen van de verantwoordelijk minister Verburg (LNV) en minister Cramer (VROM).

windmolens
de enige windmolens op land die kunnen rekenen op 100% draagvlak

Lees verder Windmolens Emmapolder: illegaal