Megawindparken in Drentse/Groningse veenkolonië: mag het een onsje minder?

Afgelopen vrijdag was ik te gast op een debatavond over de plannen voor een aantal grote windparken in het grensgebied van Groningen en Drenthe. Daar zijn inmiddels voor meer dan 700MW aan plannen in de maak (o.m. Drentse monden en N33), terwijl de totale taakstelling voor de provincie Drenthe slechts 280MW bedraagt. De bewoners van het gebied worden daar knap zenuwachtig van.


zoekgebied voor windpark Drentse Monden, ten zuidoosten van Stadskanaal; het idee is om de turbines evenwijdig aan de lintdorpen Nieuw Buinen, 1e en 2e Excloërmond en Valtermond te plaatsen

De avond was georganiseerd door de SP Borger-Odoorn en de SP statenfractie Drenthe. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van het platform Storm, waarin vier bewonersorganisaties uit de regio hun krachten gebundeld hebben, en twee boeren van Duurzame Energieproductie Exloërmond een van de initiatiefnemers voor een windpark.

Al snel werd me duidelijk dat -ook hier!- het volstrekte gebrek aan ruimtelijke regie bij de ontwikkeling van windparken de tegenwind onder de bevolking flink aanwakkert. Zo is de provincie “vergeten” om het plafond van 280MW te verankeren in zijn omgevingsplan, waardoor nu de planvoorraad drie keer zo groot is.

Een andere belangrijk kritiekpunt van de bewonersgroepen zijn de te geringe afstanden tussen de turbines en de woningen van de veenkoloniën. In Duitsland en Frankrijk wordt een afstand van 1500m gehanteerd, hier zouden in sommige gevallen molens op 400m van lintbebouwing geplaatst worden. Dan is een punt van irritatie dat de baten van de projecten terecht komen bij de initiatiefnemers (een aantal boeren), terwijl de bewoners worden opgezadeld met de aantasting van hun leefomgeving en planschade. De twee aanwezige boeren benadrukten overigens dat zij open staan voor samenwerking met bv. windcoöperaties van bewoners.

Tenslotte wordt gewezen op het merkwaardig fenomeen dat voor bedrijven in het gebied strengere geluideisen worden gehanteerd dan voor de windturbines. Ik heb vorig jaar een motie ingediend om voor het buitengebied een strengere geluidnorm in te voeren dan langs autowegen en op industrieterreinen, maar die is helaas verworpen.

De woordvoerders van Platform Storm benadrukten dat ze geen principieel tegenstander zijn van windenergie en denken dat het mogelijk moet zijn om binnen fatsoenlijke planologische en milieuvoorwaarden 280MW aan turbines in Drenthe te plaatsen. Maar dan moet de provincie veel strakker sturen op de voorkeurslocaties en minister Verhagen geen misbruik maken van het paardenmiddel van de rijksprojectprocedure. Daar ga ik in Den Haag goed op letten. Overigens denken de bewoners dat er in het gebied ook nog veel potentie is voor mestvergisting en zonne-energie. Dat zou zeker aan de westkant van het zoekgebied beter te combineren zijn met een verdere ontwikkeling van de recreatieve functie, waar de laatste jaren veel in geinvesteerd is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: