Beperkte inzet kernenergie ook in Nederland verantwoord

Eind jaren 70 heb ik meegelopen in een grote Belgisch-Nederlandse demonstratie tegen kernenergie bij Doel, vlak over de grens in Zeeuws-Vlaanderen. De demonstranten waren met name ongerust over drie risico’s: 1 het vrijkomen van radioactief materiaal door een ongeluk of sabotage. 2 het misbruik van het restproduct plutonium voor het maken van een kernbom. 3 een toekomstig afvalprobleem door de lange halfwaardetijd van het nucleaire afval. 45 jaar later denk ik inmiddels dat kernenergie een -beperkte- bijdrage kan leveren aan de oplossing van de klimaatopgave, terwijl de risico’s beperkt zijn en de voordelen redelijk opwegen tegen de nadelen. Hoe kwam ik tot dat voortschrijdend inzicht?

anti-kernenergie demonstratie in Doel (B) eind jaren 70. Ik liep met veel andere SP-leden mee.
Lees verder “Beperkte inzet kernenergie ook in Nederland verantwoord”

1 windturbine op land = 120.689 m2 zonnepanelen

Eén 5 megawatt windturbine op land met een ashoogte van 130 meter produceert jaarlijks 17.500.000 kWh, dat is net zoveel stroom als 120.689 m2 zonnepanelen. Inclusief onderhoudspaden heb je een zonnepark van 16 hectare nodig om de stroomproductie van een windturbine te evenaren.

Flevoland is op dit moment de provincie met het hoogste aandeel windenergie
Lees verder “1 windturbine op land = 120.689 m2 zonnepanelen”

De kolencentrales en het energieakkoord

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bestempelt de afspraak uit het SER Energieakkoord om vijf 30 jaar oude kolencentrales te sluiten als “kartelvorming” (lees hier het advies). Her en der wordt geroepen dat het Energieakkoord daarmee in gevaar is. Dat betwijfel ik. Maar waarom heeft de ACM eigenlijk een positie in deze discussie?

Lees verder “De kolencentrales en het energieakkoord”

E.on en Electrabel: we gaan CO2 afvangen. Maar nu nog even niet.

Het is al weer een tijd geleden dat milieuminister Jacqueline Cramer CO2-opslag tot kernpunt van haar beleid maakte. Zo moest de bouw van vier nieuwe kolencentrales (….) gaan passen in de klimaatdoelstellingen van het kabinet Balkenende-Bos. Inmiddels zijn de centrales van E.on en Electrabel op de Maasvlakte bijna klaar, maar hoe staat het eigenlijk met de bijbehorende CO2-opslag?


de nieuwe kolencentrale van Electrabel in aanbouw

Lees verder “E.on en Electrabel: we gaan CO2 afvangen. Maar nu nog even niet.”

Passend ambitieniveau

JoopAtsma
Vanavond vindt het afrondend debat plaats over de klimaatconferentie in Durban.

Vanmorgen werd de Low Carbon Economy Index gepubliceerd, die het ontluisterend beeld bevestigt dat Nederland op milieugebied inmiddels in de wereldwijde achterhoede is beland.

Ik dien daarom een motie in die past bij het ambitieniveau van de regering Rutte en zijn staatssecretaris van milieu.

Lees verder “Passend ambitieniveau”

Herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemisierechten

Terwijl de klimaatconferentie in Durban van start is gegaan debatteert de Kamer vanmiddag met staatssecretaris Atsma over enkele aanpassingen aan het Europese emissiehandelssysteem voor broeikasgassen.


in het kader van de Europese emissiehandel moeten energie-intensieve bedrijven als zinkproducent Nyrstar in Budel hun emissierechten voor broeikasrechten gaan aankopen

Lees verder “Herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemisierechten”

Cancun: geen daden maar woorden

De jaarlijkse VN-klimaatconferentie, deze keer in het Mexicaanse Cancun, zit erop. De verwachtingen waren niet hooggespannen en blijkens het slotdocument was dat terecht. Het is schier onmogelijk om met 200 landen tot één, juridisch bindende, aanpak te komen. Maar er is hoop: op de werkvloer gebeurt er wel degelijk een heleboel.

Lees verder “Cancun: geen daden maar woorden”

climategate gaat uit als een nachtkaars

Deze week verschenen twee rapporten in de nasleep van “climategate”. Volgens klimaatsceptici zouden de “klimaatalarmisten” op grote schaal gezwendeld hebben met onderzoeken, om de resultaten te manipuleren in de richting van de gewenste uitkomst: het einde der wereld is nabij.

Lees verder “climategate gaat uit als een nachtkaars”

Henk Westbroek: CDA criminele organisatie

Gisteren kwam ik bij stand. cafè Henk Westbroek tegen, met wie ik drie jaar in de Utrechtse gemeenteraad heb gezeten. Hij trok weer ouder-wets ten strijde. Liesbeth Spies kreeg naar haar hoofd dat ze lid was van een criminele organisatie, omdat het CDA de koffieshops wil sluiten. Dat leidt volgens Henk alleen maar tot méér criminaliteit, dus ben je behoorlijk crimineel bezig als je een eind maakt aan het gedoogbeleid. Zit wat in.

Henk neemt geen blad voor de mond

Lees verder “Henk Westbroek: CDA criminele organisatie”