sneller. maar ook beter?

Vandaag kon de Kamer schriftelijke inbreng leveren op het Wetsvoorstel wijziging bestuursprocesrecht. Het voorstel borduurt voort op de lijn die in de jaren negentig is ingezet met het project Marktwerking Deregulering Wetgeving en die eind 2009 een (voorlopig) hoogtepunt bereikte met het aannemen van de Crisis & Herstelwet. Achterliggende gedachte: beroep- en bezwaarprocedures kosten tijd, dat moet sneller. Maar wordt het resultaat dan ook beter?


dit “dode hout” willen Rutte & cornuiten gaan kappen

Lees verder “sneller. maar ook beter?”

Windmolens Emmapolder: illegaal

De Raad van State heeft op 25 februari jl. de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor de plaatsing van 17 windturbines in de Emmapolder (Delfzijl) vernietigd. Maar de molens waren inmiddels al wel geplaatst. Moeten ze dus weg? Daarover zou ik graag opheldering krijgen van de verantwoordelijk minister Verburg (LNV) en minister Cramer (VROM).

windmolens
de enige windmolens op land die kunnen rekenen op 100% draagvlak

Lees verder “Windmolens Emmapolder: illegaal”

SP: geld Zuidplaspolder gebruiken voor beter openbaar vervoer rond Almere

Minister Cramer heeft een lijstje gemaakt van 22 ruimtelijke projecten die samen één miljard euro rijkssubsidie ontvangen. Een van die projecten is de bouw van woningen en bedrijventerreinen in de Zuidplaspolder, ten westen van Gouda. Waterdeskundigen roepen al jaren dat dit een schoolvoorbeeld is van rampzalig ruimtelijk beleid: deze polder is zo’n beetje het laagste deel van de Randstad. Daarom heb ik voorgesteld dit budget over te hevelen naar de verbetering van het openbaar vervoer in Almere.

OVAlmere

Lees verder “SP: geld Zuidplaspolder gebruiken voor beter openbaar vervoer rond Almere”

Snelwegleed

Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) presenteerde gisteren zijn advies Snelwegpanorama’s in Nederland. Het gaat over de vraag hoe we voorkomen dat de oprukkende bedrijvenparken en winkelboulevards langs onze snelwegen de mooie uitzichten verbergen achter een muur van lelijkheid. Ik ging erover in debat met Ruud van Heugten (kamerlid CDA), Co Verdaas (gedeputeerde provincie Gelderland) en Jan Bouwens (wethouder Bodegraven).

Route-66

Lees verder “Snelwegleed”

Wetsvoorstel perkt inspraak Kamer en belanghebbenden in

Het demissionaire kabinet heeft in januari een wetsvoorstel (30930) aan de Kamer gestuurd waarin wordt voorgesteld om een aantal wetten op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en milieu te stroomlijnen. Dat klinkt leuk, maar in werkelijkheid worden hierbij de mogelijkheden voor de Tweede Kamer en belanghebbenden om hun mening te geven over uitwerking van wetgeving (in zg. algemene maatregelen van bestuur) beperkt. Daar houd ik niet van.

KopStaatscourant

Zien Kamerleden nieuwe regelgeving straks pas bij publicatie in de Staatscourant?

Lees verder “Wetsvoorstel perkt inspraak Kamer en belanghebbenden in”