Citaat van de dag: Groene groei

“Duurzaam groeien is een belangrijke pijler van het regeerakkoord. Met het streven naar een volledig duurzame energievoorziening en een circulaire economie zet het kabinet een groene stip op de horizon. Dat vermindert de onzekerheid voor investeerders in groene technologie. Bij deze ambitieuze doelen blijft de instrumentatie vooralsnog achter.”

Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving

Lees verder “Citaat van de dag: Groene groei”

Elkaar wat gunnen: woonbeleid

Eergisteren maakte ik een analyse van de plussen en minnen voor VVD en PvdA bij de afspraken over energiebeleid in het regeerakkoord. Hoe is het beeld bij het woonbeleid?


Jan Schaefer in de tijd dat de sociale huursector nog werd opgebouwd; inmiddels is de afbouw in volle gang.

Lees verder “Elkaar wat gunnen: woonbeleid”

Regeerakkoord en huurverhoging

Gisteren had ik het over de vermoedelijke uitkomst van het regeerakkoord met betrekking tot de verhuurderheffing. Vandaag kijk ik naar de mogelijke ontwikkeling van het huurbeleid. Alweer een opmerkelijke uitkomst: de ellende die huurders van PvdA te verwachten hebben is nog groter dan die bij de VVD. Dat blijkt uit de rekensommen van het Centraal Planbureau.


voorbode van huurbeleid-nieuwe-stijl: woningcorporatie Eigen Haard biedt in Amstelveen rijtjeshuizen aan voor huren tot €1.400/maand.

Lees verder “Regeerakkoord en huurverhoging”

meten=weten – deel 2: het regeerakkoord

straf 33x
gestraft 1, bestraft 1, strafeisen 1, strafbaar/strafbare 4, strafrecht(elijk) 5, strafbaarstelling 1, jeugdstrafrecht 1, gevangenisstraf 2, straf(fen) 6, strafdienstplicht 2, adolescentenstrafrecht 1, volwassenenstrafrecht 1, minimumstraf(fen) 4, maximumstraf 2, taakstraf 1

beloning 2x
beloning naar prestatie, prestatiebeloning