Draagvlakpassage CO2-opslag in regeerakkoord wassen neus

Vanmiddag was het slotdebat over de wijziging van de Mijnbouwwet, in verband met de verwerking van een Europese Richtlijn over CO2-afvang en -opslag (CCS). Daarbij bleek dat de passage in het regeerakkoord over ondergrondse CO2-opslag louter holle propaganda is. Gaan de volkvertegenwoordigers van VVD, CDA en PVV dat pikken? En belangrijker nog: gaan hun kiezers dat pikken?

In het regeerakkoord staat letterlijk: “Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak.” Een normale sterveling leest dat als: er komt geen CO2-opslag op plaatsen waar daar geen draagvlak voor is.
Bij het debat moest minister Verhagen na een vraag van mijn zijde toegeven dat een vergunning op grond van de Mijnbouwwet verstrekt moet worden, als de aanvraag voldoet aan de criteria uit de wet. Draagvlak behoort niet tot de criteria. Consequentie is dat straks de vergunning straks gewoon verstrekt wordt, ook al is iedereen in de omgeving er tegen.

Daarop stelde ik voor om het draagvlakcriterium langs de kant van de ruimtelijke ordening te regelen: er komt binnenkort een ontwerp-structuurvisie Ondergrond, waarin wordt aangegeven welke locaties in principe geschikt zijn voor ondergrondse CO2-opslag. Dus zou je kunnen afspreken dat het kabinet op basis van de reacties op de ontwerp-structuurvisie alleen de locaties waarvoor voldoende draagvlak is vastgesteld in de definitieve structuurvisie opneemt.
Nu werd minister Verhagen opeens erg schichtig. Terwijl ik toch niet meer voorstel dan: waterdicht regelen wat er in het regeerakkoord is voorgenomen. Klaarblijkelijk weegt het draagvlakcriterium toch iets minder zwaar dan aanvankelijk gesuggereerd werd.

Dinsdag komt er een motie in stemming die mijn voorstel in een kameruitspraak verankerd. Ik ga ervan uit dat minimaal VVD en PVV hun verkiezingsbeloften op dit punt nakomen.

Bij het debat heb ik ook twee amendementen ingediend. Het eerste regelt dat ondergrondse opslag alleen aan de orde kan zijn als alle mogelijkheden voor nuttige toepassing van CO2 zijn onderzocht en aantoonbaar onhaalbaar gebleken. Het tweede opent de mogelijkheid om in de milieuvergunning eisen te stellen aan het energetisch rendement van de afvang en opslag. Daarmee wordt afgedwongen dat de best beschikbare technieken worden toegepast. Als je weet dat CCS nu 30% energieverlies oplevert is dat geen overbodige luxe.

lees hier mijn volledige inbreng in eerste termijn: ELI 20110120 TOE 32343 1eT SP

Zie ook dossier CCS/CO2-afvang en opslag

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: