Regeerakkoord en huurverhoging

Gisteren had ik het over de vermoedelijke uitkomst van het regeerakkoord met betrekking tot de verhuurderheffing. Vandaag kijk ik naar de mogelijke ontwikkeling van het huurbeleid. Alweer een opmerkelijke uitkomst: de ellende die huurders van PvdA te verwachten hebben is nog groter dan die bij de VVD. Dat blijkt uit de rekensommen van het Centraal Planbureau.


voorbode van huurbeleid-nieuwe-stijl: woningcorporatie Eigen Haard biedt in Amstelveen rijtjeshuizen aan voor huren tot €1.400/maand.

VVD doet niet veel meer (nou ja…) dan het basispad voor Keuzes in Kaart 2013: de afgesproken maatregelen uit het Kunduz-/lenteakkoord. Wat was dat ook weer? 1% extra huurverhoging boven inflatie voor huurders met een verzamelinkomen boven €33.000; 5% extra huurverhoging voor huurders met een verzamelinkomen boven €43.000; 25 extra huurpunten (dwz maximale huur groeit met ruim €150/maand) voor de tien regio’s met de hoogste gemiddelde woningwaarde.

Daar voegt de VVD (KIK p.78) nog aan toe: jaarlijks 3% huurverhoging boven inflatie voor huurders met een verzamelinkomen tussen de huurtoeslaggrens en €43.000. De huurtoeslaggrens voor meerpersoonshuishoudens <65jr bedraagt €27.950 en voor alleenstaanden zelfs maar €20.600 (2013). Die ene extra maatregel van de VVD zorgt volgens het CPB structureel voor een extra huurstijging van 0,4% ten opzichte van het basispad (KIK p.79).

Maar dan de PvdA. In het verkiezingsprogramma wordt met veel dramatiek aangegeven dat die vermaledijde Donnerpunten en de toeslag voor gebieden met een hoge WOZ-waarde afgeschaft worden. Wat het verkiezingsprogramma niet meldt, maar het CPB wel is wat daarvoor in de plaats komt: “In plaats daarvan (bedoeld wordt: de puntentelling, PJ) voert de PvdA een systeem in waarbij de maximaal redelijke huur wordt vastgesteld op 4,5% van de WOZ-waarde van een woning. Dit betekent dat de maximaal redelijke huur hoger wordt dan in het basispad uit de Juni raming. Er ontstaat daardoor extra ruimte voor huurverhoging. De PvdA benut deze ruimte en laat de huren jaarlijks met 1%-punt extra stijgen ten opzichte van het basispad.”
Het invoeren van een maximaal redelijke huur obv de waarde van het huis zorgt volgens het CPB structureel voor een extra huurstijging van 5,1% ten opzichte van het basispad (KIK p.99). Dat is ruim twintig euro per maand.

Hoeveel is het totale huureffect van het Kunduzakkoord + de PvdA-bonus? Daarvoor kijken we in Keuzes in Kaart 2013 naar de doorrekening van het verkiezingsprogramma van de SP: wij draaien alle maatregelen uit het Kunduzakkoord terug. Dat leverde een structurele huurverlaging van 13,3% op. De structurele extra huurstijging ten gevolge van de huidige situatie komt dan uit op 5,1+13,3=18,4%. Dat is ongeveer tachtig euro per maand.

Mijn conclusie is: als in het regeerakkoord wordt gekozen voor de PvdA-plannen gaan de huren nog veel harder stijgen dan bij de VVD. Per saldo gaan de woningcorporaties op basis van de VVD-plannen failliet (weinig extra ruimte voor huurverhogingen, extra verhuurdersheffing van €800 miljoen/jaar), terwijl ze bij uitvoering van de PvdA-plannen huisjesmelkers worden (veel extra ruimte voor huurverhogingen, extra verhuurdersheffing van €750 miljoen/jaar).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: