En weer eet Ymere een corporatie op

Het is de grootste corporatie van Nederland. Met een oogje op de Bloemendalerpolder. Dus “fuseert” megacorporatie Ymere uit 020 met de middelgrote corporatie De Woningbouw uit Weesp. Logisch toch?

Lees verder “En weer eet Ymere een corporatie op”

Verbond van de Dode Hond

Het eiland Dode Hond in het Veluwemeer ter hoogte van de Stichtse brug ligt op de grens van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Daar sloten de SP-lijsttrekkers voor de statenverkiezingen in die provincies vanmiddag het verdrag van de Dode Hond. En passant werden de regenten die het plan voor een megaprovincie Randstad-Noord bedacht hadden de laan uitgestuurd.

Lees verder “Verbond van de Dode Hond”

Woningbedrijf Oirschot verkwanseld over de ruggen van zijn huurders?

Een maand of acht geleden was ik te gast bij een avond, georganiseerd door de SP ledenwerkgroep Oirschot, over de voorgenomen verkoop van het woningbedrijf. Ik heb toen de CDA-portefeuillehouder wonen geadviseerd om niet te gaan voor het financiële gewin voor de gemeente, maar voor de hoogste maatschappelijke opbrengst voor de Oirschotse huurders. Dat advies is in de wind geslagen.


druk bezocht debat over de toekomst van het WBO in juni 2010

Lees verder “Woningbedrijf Oirschot verkwanseld over de ruggen van zijn huurders?”

Minister wonen speelt verstoppertje met Tweede Kamer

De minister van wonen -tegenwoordig is dat een nevenfunctie van de minister van Binnen-landse Zaken- heeft nooit een mening over een voorgenomen fusie van woningcorporaties.
Tot het te laat is.
Dat begint langzamerhand op te vallen.

Lees verder “Minister wonen speelt verstoppertje met Tweede Kamer”

Arnold Heertje pakt carrierejagende PvdA-managers aan

Arnold Heertje is niet alleen een fantastische onderwijzer, hij heeft ook het hart op de goeie plek zitten. Vanmorgen nam hij tijdens de uitzending van Dit is de dag de managers van woningcorporaties, zorginstellingen en scholen onder vuur die alleen maar bezig zijn met fusies en hun eigen carriere. Volgens hem zijn dat opvallend vaak PvdA-ers.

Lees verder “Arnold Heertje pakt carrierejagende PvdA-managers aan”

groter, grootst: goed voor de huurder?

De woningcorporaties SVUwonen (Uden) en Woonbelang (Veghel) willen fuseren. Schiet de huurder daar iets mee op? Samen met Sadet Karabulut schreef ik een opinieartikel voor het Brabants Dagblad van 17 juli jl.


ik was afgelopen jaren enkele keren bij bewonersbijeenkomsten in Veghel tegen de sloopplannen van Woonbelang, eerst in de Peellandstraat, later in de Oranjewijk.

Lees verder “groter, grootst: goed voor de huurder?”

nieuw: dossier fusie/schaalvergroting woningcorporaties

In de linkerkolom van deze blog vind je de categorie dossiers. Dat zijn bundelingen van alle artikelen die ik de afgelopen jaren over een onderwerp geschreven heb.

Vandaag is er weer een bijgekomen, over de zin en (vooral) onzin van schaalvergroting bij woningcorporaties: 26 praktijkvoorbeelden, schriftelijke vragen (en antwoorden), werkbezoeken, verwijzingen naar onderzoeken. Doe er je voordeel mee. En reageer natuurlijk met je eigen ervaringen en opinie.

Citaat van de dag

“Als de ontwikkelingen in het bedrijfsleven ons iets hebben geleerd, is het wel dat schaalvergroting niet de ideale weg is. Kleine, homogene eenheden werken effectiever.”

Herman Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State in de Volkskrant van vandaag

Tjeenk Willink speelt het jaar na jaar weer klaar om bij de presentatie van het jaarverslag van de Raad van State indringende kritiek te leveren op de kortzichtige manier waarop de meeste politieke partijen omgaan met de publieke zaak. Qua argumentatie sluit hij daarbij opvallend nauw aan bij hetgeen wij sinds 1994 in en buiten de Tweede Kamer naar voren gebracht hebben. Wat mij betreft wordt de man morgen tot erelid van de SP benoemd.

Van der Laan krabbelt terug van njet tegen nieuwe fusie Ymere

OlifantVandaag kwamen de antwoorden binnen van minister Van der Laan op mijn vragen over het fusieplan -je kan beter zeggen overnameplan- van de corporaties Ymere en Beter Wonen Kennemerland. Uit de antwoorden blijkt dat de minister terugkrabbelt op zijn eerdere uitspraken over schaalvergroting.

Lees verder “Van der Laan krabbelt terug van njet tegen nieuwe fusie Ymere”

Groter, groter, groter: maar waarom eigenlijk? (2)

Op 4 april schreef ik over het debat in Enkhuizen, naar aanleiding van de voorgenomen gemeentelijke herindeling in West-Friesland. De Groningse bestuurskundige Michiel Herweijer betoogde daar al dat het maatschappelijke effect van de opschaling twijfelachtig is. In VNG-Magazine van 15 mei krijgt hij steun van zijn Tilburgse collega Linze Schaap, verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB).

sterkeman

Lees verder “Groter, groter, groter: maar waarom eigenlijk? (2)”