dossier verkoop huurwoningen

Sinds de financiele verzelfstandiging in 1993 verkopen woningcorporaties huurwoningen. Daaraan lagen verschillende motieven ten grondslag. Soms was het argument dat de kernvoorraad groter was dan de doelgroep. Soms omdat het aandeel huur in een wijk te hoog was. Maar steeds vaker omdat de opbrengst uit de verkoop nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Al dan niet na mislukte megaprojecten, zoals bij Woonbron (Rotterdam), Servatius (Maastricht) en Vestia (Rotterdam/Den Haag). Of ten gevolge van de verhuurderheffing van minister Blok, die jaarlijks een greep van €1,7 miljard in de beurs van de corporaties doet.


midden: gerenoveerde huurwoning, geflankeerd door twee niet-gerenoveerde verkochte huurwoningen (Zuiderzeewijk Lelystad)

De SP staat bijzonder kritisch tegenover grootschalige verkoop van sociaal bezit, om de volgende redenen:
– het aanbod aan huurwoningen loopt steeds verder terug, de mensen die zijn aangewezen op een huurwoning krijgen minder keus;
– bij verkoop van de beste woningen (vaak de schaarse eengezinswoningen) loopt niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van het aanbod terug;
– bij verkoop van de slechtste woningen worden de kopers opgezadeld met toekomstige renovatiekosten, die ze vaak niet kunnen betalen; dat stadsvernieuwingsprobleem moet vervolgens weer met belastinggeld worden opgelost;
– in tegenstelling tot andere partijen vinden wij eigen woningbezit niet superieur aan huren; die mening wordt ook bevestigd door wetenschappelijk onderzoek (voor wat bronnen, zie Het lichtende voorbeeld van Mark Rutte is een nachtmerrie ); het misverstand dat kopen superieur is aan huren ontstond doordat de gemiddelde eigen woningbezitter veel meer verdient dan de gemiddelde huurder; als je huurders en kopers met een gelijk inkomen vergelijkt is er geen verschil in sociaal gedrag;
– bij verkoop van een huurwoning aan huishoudens met een betrekkelijk laag inkomen ontstaan relatief vaak financiele problemen na tegenslag, zoals ontslag, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding.


rijtje sociale huurwoningen in hetzelfde complex

Mag er helemaal niets verkocht worden? Natuurlijk wel! Maar het moet zorgvuldig doordacht zijn en met waarborgen omkleed. De SP heeft een voorkeur voor verkoop in maatschappelijk gebonden eigendom (bv. Koopgarant), omdat dit extra waarborgen geeft als de eigenaarbewoner in financiele problemen komt en ervoor zorgt dat de woning bij doorverkoop beschikbaar blijft in het sociale segment. Ook denken we dat het zeer wenselijk is dat bij verkoop van sociale huurwoningen de nieuwe eigenaren altijd verplicht moeten worden van een Vereniging van Eigenaren, met inbegrip van een jaarlijkse bijdrage aan het onderhoudsfonds. Zo wordt verzekerd dat deze wijken ook op langere termijn goed beheerd worden en de woningen hun waarde behouden.

De coöperatieve vereniging is overigens een interessant alternatief voor de vereniging van eigenaren. In Duitsland hebben Genossenschaften (coöperaties) 2,2 miljoen woningen in bezit. Het beheer is, veel meer dan bij de Verenigingen van Eigenaren, gericht is op de integrale kwaliteit van een wooncomplex en zijn directe omgeving. Dat komt doordat de bewoners geen eigenaar zijn van een afzonderlijk appartement, maar een aandeel bezitten in het totale complex.

literatuur
Wat zijn maatschappelijke effecten van verkoop huurwoningen?, KEI/Platform31
Right to Buy, wikipedia
verkoop sociale huurwoningen Amsterdam, AFWC
Management of privatised social housing: international perspectives, Vincent Gruis, Sasha Tsenkova & Nico Nieboer, 2009

Artikelen in chronologische volgorde (meest recent: bovenaan)

6 april 2021
Kanalengate

27 oktober 2013
citaat van de dag (Reinout Kleinhans en Maarten van Ham)

8 oktober 2013
Aedes congres

5 januari 2013
Laat ook modale inkomens zorgeloos wonen

2 oktober 2012
Spies: leegstand corporatiewoningen geen probleem

18 september 2012
Spies moet leegstand bij corporaties aanpakken

12 januari 2012
Het lichtend voorbeeld van Mark Rutte is een nachtmerrie

6 juli 2011
Berlijnse Bijlmer zit weer in de lift

3 juli 2011
werkbezoek Antillenflat

15 april 2011
Citaat van de dag (Brigitte van Hoessel)

28 februari 2011
De Boer vs Jansen: verkoop sociale huurwoningen

1 maart 2010
Citaat van de dag (Harm Janssen)

12 maart 2009
Van der Laan: “Dan verkoop je je huizen toch!”


eigen woningbezitters zorgen beter voor hun woning?

1 februari 2009
Verkoop sociale huurwoningen

25 oktober 2008
De dolle dwaze dagen van Wonen Centraal

27 september 2008
Woningverbetering door verenigingen van eigenaren

29 december 2007
Woningcorporaties lekker bezig: 32.000 woningen minder in vijf jaar tijd

13 november 2007
Vogelaar beweegt op gebied van onderhoud aan verkochte huurwoningen

19 oktober 2007
Weer vragen over onderhoud koopwoningen

29 juni 2007
Vogelaar ziet geen probleem bij onderhoud koopwoningen

6 juni 2007
Vestia: onderhoud na verkoop huurwoningen verwaarloosd

5 april 2007
Vogelaar wil geen bemoeienis met verkoop huurwoningen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: