De Boer vs Jansen: verkoop sociale huurwoningen

dubbelcolumn op nvm.nl d.d. 28 februari 2011

Beste Paulus, In het regeerakkoord is het recht van koop opgenomen. Dit houdt in dat huurders van corporatiewoningen het recht krijgen om hun woning tegen een redelijke prijs te kopen. Met dit voorstel wil de VVD de uitvoering van het recht op koop hoog op de politieke agenda zetten. Scheefwonen – mensen met hoge inkomens in goedkope woningen – is met name in Amsterdam een probleem.

Dit kan opgelost worden door meer huurwoningen om te zetten in koopwoningen. De huidige fractie staat daarmee in een traditie, want reeds in de jaren zeventig van de vorige eeuw pleitte de VVD hiervoor.

Lagere en middeninkomens, tot ongeveer 43.000 euro, hebben in een aantal delen van Nederland moeite om een woning te vinden. Het aanbod in het voor deze inkomens betaalbare koopsegment is met name in het westen van het land beperkt. Momenteel zit de woningmarkt op slot wat de doorstroming belemmert. Onderzoek in opdracht van de Nationale Hypotheek Garantie heeft uitgewezen dat 25 procent van de huurders wel een woning wil kopen met een korting van 25 procent op de vrije marktwaarde. Ander onderzoek heeft uitgewezen dat 50 procent van alle huurders ook een hypotheek kan krijgen met deze korting. Een kwart van 2,4 miljoen huurders is meer dan 500.000 potentiële kopers. Corporaties kunnen in deze vraag voorzien. Zij hebben 32 procent van de totale Nederlandse woningmarkt in eigendom. Met deze omvang voorzien ze ruim in de vraag op de huurmarkt naar sociale volkshuisvesting.

Eigen woningbezit is liberaal, sociaal en werkt emanciperend. Een eigen woning geeft een eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de instandhouding van het eigendom. De VVD is van mening dat lagere en middeninkomens ook voor eigen woningbezit in aanmerking moeten kunnen komen en dat dit niet alleen is voorbehouden aan de hogere inkomens. Welnu Paulus, dit laatste moet je hopelijk aanspreken.

Groet,
Betty

Ha die Betty, grappig dat je de woningcorporaties wil verplichten om hun beste woningen ver onder de marktwaarde te verkopen. Dat lijkt me toch strijdig met twee heilige koeien van het liberale gedachtegoed: 1. Het eigendomsrecht mag door de overheid nooit worden aangetast en 2. De waarde van een goed wordt bepaald op de markt. Wat is er aan de hand: heeft de VVD een flexibele geest of een dubbele moraal?

Het klopt dat 25 procent van de huurders in principe wel belangstelling heeft om hun woning te kopen, als die maar goedkoop genoeg is. Corporatiekoepel Aedes heeft twee jaar geleden nagegaan hoeveel huurders nog steeds belangstelling hebben voor de koop van hun woning als ze 90 procent van de marktwaarde moeten betalen. Dat percentage schommelde tussen de 5-10 procent, afhankelijk van de regio. Bij concrete verkoopacties van corporaties lag het percentage nog ver daaronder.

Je vergeet nog iets. Veel (oudere) eigen-woningbezitters willen graag overstappen naar een huurwoning. Heeft de VVD daar geen boodschap aan?

Een eigen woning maakt je niet tot een beter mens en een huurwoning niet tot een loser. Het omgekeerde is trouwens ook niet waar. Wat de SP betreft moet de overheid geen voorkeur hebben voor huren of kopen: dat mag iedereen lekker zelf uit maken. En laat de corporaties zelf bepalen welke woningen in aanmerking komen voor verkoop en welke niet. Een korting op de marktwaarde die gekoppeld is aan het aantal jaren dat iemand gehuurd heeft lijkt me prima, binnen de maxima die daarvoor binnen de wet gesteld zijn.

Met liberaal-socialistische groeten,
Paulus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: