Bevorder middenhuur met ruimer waarborgfonds

(opinie in Financieele Dagblad, 3 maart 2023)

Beleggers hadden de laatste jaren al niet zo’n trek om substantieel te bouwen in het middenhuursegment, met een maandhuur tussen €750 en €1000. Ze bouwden voor die huur hooguit piepkleine appartementen. Woningen met een redelijk oppervlak gingen ver boven die prijs de markt op. Na de uitbreiding van de huurprijsbescherming is de lust om te investeren hen helemaal vergaan. Dus kloppen projectontwikkelaars aan bij de woningcorporaties om hun bouwinitiatieven te redden (FD 27 februari 2022). Een logische ontwikkeling, omdat de kostprijshuur van een huurwoning van 100m2 in veel regio’s al ver boven de sociale huurgrens (€808 per 1-1-2023) ligt. Ook corporaties kunnen een nieuwbouwwoning voor een gezin met kinderen dus alleen maar exploiteren bij een huur boven de sociale huurgrens, tenzij ze een onrendabele top accepteren die betaald wordt door hun andere huurders.

Lees verder “Bevorder middenhuur met ruimer waarborgfonds”

Stimuleringsaanpak flexwonen: weerbarstig of regelrecht fiasco?

Met warme steun van met name VVD en D66 lanceerde de vorige minister van wonen Kajsa Ollongren in 2018 het programma Stimuleringsaanpak Flexwonen, dat onder meer bedoeld was als bouwsteen voor het programma Flexibilisering Asielketen. Flexwonen-concepten zouden beter kunnen meebewegen met variaties van “vraag in de markt”. Denk aan asielzoekers, arbeidsmigranten, uitstroom uit de maatschappelijke opvang en andere drop-outs van de geliberaliseerde woningmarkt. Werkte dat programma een beetje? Adviesbureau Kwink rapporteerde in januari 2022 over de effectiviteit van de pilots.

flexwoningen voor arbeidsmigranten in Noordwijkerhout
Lees verder “Stimuleringsaanpak flexwonen: weerbarstig of regelrecht fiasco?”

Citaat van de dag

‘In Nederland legt de ruimtelijke ordening sterke restricties op aan de nieuwbouw. Dat heeft als nadeel dat de bouwproductie vaak achterloopt bij de vraag en dat huizen gebouwd worden op plaatsen die niet de eerste voorkeur hebben van mensen. Het heeft echter de afgelopen jaren als voordeel gehad dat tijdens een hausse op de huizenmarkt niet te veel gebouwd wordt. Nederland gaat niet gebukt onder grote overschotten aan onverkochte en onverkoopbare woningen. Dat maakt dat de huizenprijzen zich in Nederland sneller zullen herstellen.’
(SER rapport Nederlandse economie in stabieler vaarwater , april 2013, p.22)


leegstand en vrije val van de prijzen: op zoek naar een koopje in Spanje?

Een goede beschrijving van een waardevolle overheidstaak uit het recente verleden. Want inmiddels is de ruimtelijke ordening in Nederland op een laag pitje gezet. Het rijk bemoeit zich alleen nog maar snelwegen, luchthavens en hoogspanningslijnen. De rest mogen de provincies en de gemeenten uitzoeken. Waar dat toe leidt zien we nu al op de kantoren-, bedrijven en winkelmarkt: overproductie en oplopende leegstand. In landen als Spanje en Ierland, waar de overheid de woningbouw op geen enkele wijze reguleerde, zijn de huizenprijzen in sommige regio’s inmiddels met meer dan 70% gedaald.

Stapelen zekerheden door banken jaagt bouwvakkers achter de geraniums

Sinds de economische crisis eisen de banken steeds meer onderliggende zekerheden van bedrijven die bancair krediet nodig hebben. Dat is dodelijk voor de bouwsector, die tijdens de bouw altijd substantiële projectfinanciering nodig heeft. De gang van zaken rond het aannemersbedrijf Mulder Obdam illustreert het probleem.

Lees hier mijn schriftelijke vragen aan de ministers van Wonen/Rijksdienst en Financiën: VH 20130329 SV zekerheden bij bancair krediet

Binnenstedelijk bouwen niet duurder

Als je alle externe kosteneffecten meetelt is binnenstedelijk bouwen niet duurder dan bouwen op uitbreidingslocaties. Maar binnenstedelijk bouwen zou nog een stuk goedkoper kunnen als er iets minder star wordt omgegaan met de nieuwbouweisen in het bouwbesluit. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in een interessante studie Succesvol binnenstedelijk bouwen.

Lees verder “Binnenstedelijk bouwen niet duurder”

Bouwprognoses: wie het weet mag het zeggen

Ik zat vanmiddag in het politiek forum bij het symposium van het Blomberg Instituut over de Bouwprognoses 2008-2013. De onzekerheid in de sector is groot. En de inschatting van de toekomst verschilt sterk.

Rob van Gelder van Heijmans zit in een diepe dip

Lees verder “Bouwprognoses: wie het weet mag het zeggen”

Corporaties presteren onvoldoende

SP-Kamerlid Paulus Jansen vindt dat de corporaties een dikke onvoldoende scoren als het gaat om het uitvoeren van hun kerntaak; het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Hij zei dit vandaag in een debat met minister Vogelaar over de prestaties van woningcorporaties: “De corporaties spelen vooral projectontwikkelaartje en lijken totaal vergeten te zijn wat hun kerntaken zijn.”

Lees verder “Corporaties presteren onvoldoende”

Startproblemen

Steeds meer starters op de woningmarkt hebben een probleem om aan een huis te komen. Verdien je niet al te veel dan moet je achterin de lange rij aanschuiven bij de woningcorporaties. Heb je een aardig inkomen, dan blijk je door de gestegen huizenprijzen op de koopmarkt niet veel soeps te kunnen krijgen. De SP Breda organiseerde daarom afgelopen vrijdagmiddag een symposium over betaalbaar bouwen.

Casteren
Het startersproject Zandstraat in Casteren (2005) is een geslaagd voorbeeld van bouwen in eigen beheer

Lees verder “Startproblemen”

“Corporaties mogen bouwen wat ze willen”

Minister Vogelaar heeft met de corporaties afgesproken dat er 150.000 woningen zullen worden gebouwd, maar hoeveel woningen hiervan betaalbaar zullen zijn is niet bekend. De minister gaf dit gisteren toe in het vervolgdebat over de wijkaanpak.

Toekomstige corporatiewoningen?
Gaan de corporaties dit soort woningen bouwen?
Lees verder ““Corporaties mogen bouwen wat ze willen””