Rotterdamwet verbreed & verlengd

Vanmiddag leverde de Kamer schriftelijke inbreng op de Wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, beter bekend als de Rotterdamwet. Dat was een nogal opportunistisch staaltje wetgeving. Brengt de wijziging daar verbetering in? Nou nee.

Lees verder “Rotterdamwet verbreed & verlengd”

herstructurering Vlaardingen

Jarenlang trok de Vlaardingse SP ten strijde tegen de naar onze mening ongezonde sloopdrift van de grootste woningcorporatie in de gemeente: Waterweg Wonen. Gisteren ging ik samen met Harrie Bosch (directeur Waterweg Wonen) en Arnout Hoekstra (SP-wethouder) kijken in twee van de herstructureringswijken: Babberspolder en Holy.


nieuwbouwproject van 118 senioren en 14 eengezinswoningen boven een parkeerdek en voorzieningen aan de Van Hogendorplaan; een prachtige binnentuin, waar de combinatie van senioren met gezinnen met kinderen voor enige frictie zorgt

Lees verder “herstructurering Vlaardingen”

In the ghetto

De buurt Heilust, onderdeel van Kerkrade-West, ligt tegen de Duitse grens in de voormalige mijnstreek die inmiddels is omgedoopt tot Parkstad Limburg. Een krimpregio, waar veel geïnvesteerd moet worden door gemeenten en woningcorporaties. Maar hun investeringskracht wordt aangetast door het kabinetsbeleid van Rutte-2. Dat zit de bewoners hoog.


de vrouwen van het actiecomitè Gladiolenstraat voeren een Kerkraadse versie van In the Ghetto op.

Lees verder “In the ghetto”

Stadsdeel Nieuw-West: corporaties komen afspraken niet meer na

Wat iedereen behalve minister Donner al wist staat nu ook zwart op wit: de Amsterdamse woningcorporaties willen of kunnen hun afspraken over de investeringen in Amsterdam Nieuw-West niet meer nakomen. Dat blijkt uit een brief die het bestuur van dit stadsdeel op 1 maart stuurde aan B&W Amsterdam. Daarmee dreigt de wijkaanpak in dit gebied failliet te gaan.

Lees verder “Stadsdeel Nieuw-West: corporaties komen afspraken niet meer na”

Bewoners West-Indische buurt massaal tegen sloop

De druk bezochte bewonersavond in het Friesland College zette vanavond een uitroepteken achter de uitkomsten van de huis-aan-huis-enquête van bewonersorganisatie PEL en de SP Leeuwarden: de huurders van woningcorporatie Elkien willen dat hun huizen opgeknapt worden, niet gesloopt.

Lees verder “Bewoners West-Indische buurt massaal tegen sloop”

Binnenstedelijk bouwen niet duurder

Als je alle externe kosteneffecten meetelt is binnenstedelijk bouwen niet duurder dan bouwen op uitbreidingslocaties. Maar binnenstedelijk bouwen zou nog een stuk goedkoper kunnen als er iets minder star wordt omgegaan met de nieuwbouweisen in het bouwbesluit. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in een interessante studie Succesvol binnenstedelijk bouwen.

Lees verder “Binnenstedelijk bouwen niet duurder”

De Boer vs Jansen: staatssteun woningcorporaties

dubbelcolumn nvm.nl, 23 november

Beste Paulus,

We hebben elkaar nog niet aan de tand gevoeld over de staatssteun aan woningcorporaties. Volgens een Europese beschikking mogen woningcorporaties nog maar 10 procent van hun woningen voor inkomens boven de 33.000 euro ontwikkelen onder staatssteun. Er is tot nu toe namelijk altijd sprake geweest van een garantstelling door het Rijk voor alle activiteiten van woningcorporaties. Voor de goede orde, Europa bemoeit zich niet met sociale woningbouw maar gaat wèl over mededinging.

Lees verder “De Boer vs Jansen: staatssteun woningcorporaties”

Verhuiskostenvergoeding verbeterd

verhuizenMorgen stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, waardoor voortaan ook de huurders van particuliere huurwoningen aanspraak kunnen maken op een verhuiskostenvergoeding van ruim €5000, als ze wegens sloop of renovatie van hun woning gedwongen moeten verhuizen. Bij de behandeling vorige week heeft minister Van der Laan nog enkele toezeggingen gedaan voor andere verbeteringen.

Lees verder “Verhuiskostenvergoeding verbeterd”