herstructurering Vlaardingen

Jarenlang trok de Vlaardingse SP ten strijde tegen de naar onze mening ongezonde sloopdrift van de grootste woningcorporatie in de gemeente: Waterweg Wonen. Gisteren ging ik samen met Harrie Bosch (directeur Waterweg Wonen) en Arnout Hoekstra (SP-wethouder) kijken in twee van de herstructureringswijken: Babberspolder en Holy.


nieuwbouwproject van 118 senioren en 14 eengezinswoningen boven een parkeerdek en voorzieningen aan de Van Hogendorplaan; een prachtige binnentuin, waar de combinatie van senioren met gezinnen met kinderen voor enige frictie zorgt

Vlaardingen is een gemeente met een relatief hoog aandeel sociale huur (>60%; NL 32%), veel relatief oudere woningen (67%<1972; NL 49%) en veel gestapelde woningen (65%; NL 29%). Dat heeft alles te maken met de historie. In de jaren 50-60 expandeerde de Rotterdamse haven, dat trok veel nieuw personeel. Na 1970 waren de bouwlocaties op en verschoof de nieuwbouwproductie naar andere gemeenten in de regio, zoals Spijkenisse en Capelle a/d IJssel.

Nu het economisch minder gaat in de Rijnmond is iedere gemeente doodsbang om “het afvoerputje van de regio te worden.” Zo ook Vlaardingen, waar de gemeenteraad – minus de SP- een aantal jaren geleden het Actieplan Wonen vaststelde, met als kerndoelen: het verminderen (!) van het aantal sociale huurwoningen met 3.000 en een toename van het aantal eengezinswoningen, met name koop, met 3.500.


nieuwbouw eengezinswoningen, deels aan autovrije binnenstraten

Waterweg Wonen is met 12.500 woningen de belangrijkste uitvoerder van het plan. Volgens Harrie Bosch investeren particuliere verhuurders op dit moment nog maar mondjesmaat in dit gebied, hetzelfde geldt voor projectontwikkelaars in de koopsector. De investeringskracht van Waterweg Wonen wordt echter uitgehold door de verhuurderheffing van €7,5 miljoen/jaar en een saneringsheffing voor de steun aan probleemcorporaties (Vestia, Laurentius) van €1,5 miljoen/jaar. De dekking voor deze financiële aanslag wordt gevonden in extra huurverhoging (€6,7 mio/jr), minder onderhoud (€1,5 mio/jr) en verlaging van de bedrijfskosten (€1,5 mio/jr). Vrijkomende woningen worden voortaan verhuurd tegen 90% van het wettelijk maximum. Volgens mij is dat op of zelfs boven de markthuur voor dit gebied.

We starten ons bezoek in de wijk Babberspolder-Oost, een wijk uit de jaren 50/60 waar inmiddels 1.500 huurwoningen gesloopt zijn. Daar komen ongeveer 1.000 woningen voor terug. Grotendeels koop, al wordt op dit moment een deel van de koopwoningen verhuurd omdat ze anders niet aan de man te brengen zijn. Tegelijkertijd wordt ook een nieuw winkelcentrum gebouwd (door een private partij), een brede school en de openbare ruimte en het park gerenoveerd. Tijdens de herstructurering worden extra middelen gereserveerd voor speelvoorzieningen voor de kinderen in de wijk.


vrije sector huur- en koopappartementen aan het gerenoveerde wijkpark

De tweede wijk die de bekijken is de Vogelbuurt in Holy-Zuidoost. Dat is de grote Vlaardingse nieuwbouwwijk uit de jaren 60, ten Noorden van de A20. Veel hoogbouw en middelhoogbouw, tegen -nu nog- relatief betaalbare huren. In dit gebied is de focus de afgelopen jaren verschoven van sloop/nieuwbouw naar renovatie. Inmiddels zijn 1.000 woningen verbeterd, die vinden tot nu toe gretig aftrek. Drie galerijflats worden voor tien jaar instand gehouden en verhuurd aan MOE-landers. In een ander complex is gekozen voor renovatie in combinatie met samenvoeging.


drie blokken galerijflats worden voor maximaal tien jaar verhuurd aan MOE-landers


het meest radicale renovatieproject van Waterweg Wonen, waarbij gemiddeld voor een ton per woning vertimmerd is, inclusief een radicale vergroting van de balkons/loggia’s. Een van de blokken is opgetopt (extra verdieping) en alle woningen worden “te woon” aangeboden, waarvan een flink aantal verkocht is.

We sluiten het bezoek af bij het project Stadsleven aan de Gedempte Biersloot, waar Waterweg Wonen een brede school bouwt, in combinatie met appartementen. Ook in Vlaardingen mogen de oudste, vooroorlogse wijken, waarvan de bouwkundige staat vaak minder is dan het jongere bezit, zich in een toenemende populariteit verheugen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: