Staatssteun? Nee: steun aan de staat!

De Europese Commissie legt op grond van de EU-concurrentierichtlijn allerlei eisen op aan de Nederlandse woningcorporaties, omdat deze staatssteun zouden ontvangen. Dat is opmerkelijk, want per saldo ontvangen de corporaties geen staatssteun, maar leveren ze de minister van Financiën geld op. Volgens mij kan de staatssteun-bemoeienis van Brussel op korte termijn beeindigd worden, na twee overzichtelijke maatregelen. Maar Stef Blok wil dat niet, want hem komt de EU-bemoeienis wel goed uit.


De Brusselse bemoeienis leidt tot de marginalisering van de corporatiesector, dat komt Stef Blok prima uit.

Lees verder “Staatssteun? Nee: steun aan de staat!”

Niet zo efficiët

De nieuwe Energie Efficiency Richtlijn (nEER) van de Europese Unie is niet zo efficiënt om dit doel te bereiken en kan daarom beter in het ronde archief. In plaats daarvan zou de EU beter tempo kunnen maken met de aanscherping van efficiencyeisen voor huishoudelijke apparaten, professionele toestellen (zoals compressoren) en voertuigen. Dat zet meer zoden aan de dijk.

de EU zou het energieverbruik van huishoudelijke apparaten en professionele toestellen dramatisch kunnen verlagen

Lees verder “Niet zo efficiët”

Kamermeerderheid: corporaties moeten ook middeninkomens kunnen bedienen

Het debat krijgt nog een staartje, maar er tekent zich een Kamermeerderheid af om de minister van Wonen te dwingen om zijn plannen voor het beperken van de toegang tot sociale huurwoningen op te schorten en daarover opnieuw in gesprek te gaan met de organisaties van huurders en verhuurders. En vervolgens met de Europese Commissie. Want die wil dat de Nederlandse woningcorporaties alleen nog woningen mogen toewijzen aan het armste deel van de bevolking.

de SP-waakhond in Brussel sloeg vijf jaar geleden al aan over de pogingen van de Europese Commissie om de Nederlandse volkshuisvesting om zeep te helpen

Lees verder “Kamermeerderheid: corporaties moeten ook middeninkomens kunnen bedienen”

Groenboek Europees energienetwerk

De Tweede Kamer overlegt meestal mondeling met bewindspersonen (“algemeen overleg”). Soms wordt er echter gekozen voor schriftelijk overleg, met name als het gaat om ingewikkelde, technische onderwerpen. Een voorbeeld daarvan is de behandeling van het Groenboek ‘Naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening’.

offshorewind

Lees verder “Groenboek Europees energienetwerk”

Leveringszekerheid energie: Europa wordt zenuwachtig

Iedere twee maanden praten de ministers van energie van de EU-lidstaten over de nieuwe voorstellen van de Europese Unie. Voor Nederland zit Maria van der Hoeven in deze ministerraad. Gisteren sprak de commissie EZ met haar over de standpunten die ze wil innemen bij de raad die dit weekend gehouden wordt.

vopak

Lees verder “Leveringszekerheid energie: Europa wordt zenuwachtig”