Niet zo efficiët

De nieuwe Energie Efficiency Richtlijn (nEER) van de Europese Unie is niet zo efficiënt om dit doel te bereiken en kan daarom beter in het ronde archief. In plaats daarvan zou de EU beter tempo kunnen maken met de aanscherping van efficiencyeisen voor huishoudelijke apparaten, professionele toestellen (zoals compressoren) en voertuigen. Dat zet meer zoden aan de dijk.

de EU zou het energieverbruik van huishoudelijke apparaten en professionele toestellen dramatisch kunnen verlagen

Dat was kort samengevat vanmorgen mijn inbreng bij het debat met minister Verhagen over de nEER. De motie die ik heb ingediend lijkt het wel te gaan halen. Hieronder mijn complete inbreng. Vanvond komt de motie in stemming.

“Energiebesparing is wat de SP-betreft een sleutelinstrument voor energie- en klimaatbeleid. Wij steunden de nationale efficiencydoelstelling van het vorige kabinet en vinden ook de doelstelling van de Europese Unie een goede zaak. Helaas is die 20% voor 2020 geen harde verplichting. Lidstaten die hem niet realiseren krijgen geen straf.

De Europese Commissie stelt nu voor om die niet verplichtende doelstelling aan te vullen met allerlei gedetailleerde voorschriften, waarover lidstaten ook nog eens apart moeten gaan rapporteren. De SP-fractie heeft bij het voorgaande debat al onderbouwd dat deze aanpak de klimaat- en energieproblematiek niet gaat oplossen. Hij zorgt alleen maar voor meer papierwerk en hindert de lidstaten om te kiezen voor de beste lokale aanpak.

De enige echte oplossing zou zijn een resultaatverplichting voor de lidstaten met bijbehorende sancties. Op een nieuwe Energie Efficiency Richtlijn die dat niet regelt zitten we niet te wachten. Zinloze Europese bureaucratie is er al genoeg. De heer Leegte zal dadelijk mede namens mij een motie indienen waarin dat wordt uitgesproken. Wat de SP betreft kan de Europese commissie zijn energie beter steken in het aanscherpen van de efficiencyeisen voor toestellen, apparaten en voertuigen. Dat is zijn bevoegdheid en het kan een flinke bijdrage leveren aan de realisatie van de 20% efficiencydoelstelling door de lidstaten.

Vandaar de volgende motie:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Europese Unie een nieuwe Energie Efficiency Richtlijn (nEER) in voorbereiding heeft waarin de lidstaten naast een overall-doelstelling ook gedetailleerde middelenvoorschriften opgelegd krijgen,
overwegende, dat de realisatie van de Europese overall-doelstelling van 20% efficiencyverbetering en het nationale deel van de 20% emissiereductie in hoge mate afhankelijk zijn van tijdige en ambitieuze Europese efficiency-eisen voor consumententoestellen, professionele apparaten/installaties en voertuigen die als brandstof gas of olieproducten gebruiken,
verzoekt de regering om versnelde implementatie van EcoDesign verordeningen en andere Europese regelgeving voor efficiëntere apparaten en voertuigen als een van de Nederlandse voorwaarden in te brengen bij de onderhandelingen over de nEER,
en gaat over tot de orde van de dag.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: