Energiek platteland

In Den Haag zijn we meestal bezig met discussies over grote energiepolitiek: de liberalisering en privatisering van de energiemarkt, de gasrotonde, de Green Deal. Dat soort werk. Dan vormt een praktijkdag van het Netwerk Platteland een prettige afwisseling met de Haagse abstractie. In de dorpen zijn veel mensen praktisch bezig zijn met energiebesparing en duurzame energie.


Hoonhorst werd onlangs uitgeroepen tot meest duurzame dorp van Overijssel

Lees verder “Energiek platteland”

Gebruik biomassa en biobrandstof wordt -een beetje- duurzamer

Het duurt lang. Tergend lang. Maar langzamerhand worden de duurzaamheidseisen voor biomassa en biobrandstof aangescherpt. Vandaag was het slotdebat over een wetsvoorstel waarbij drie Europese Richtlijnen worden omgezet naar Nederlands recht.


biomassa en biobrandstof zijn in principe hernieuwbare grondstoffen, maar dan moet de productie ervan geen onherstelbare schade toebrengen aan tropische regenwouden, ten koste gaan van voedselproductie of gepaard gaan met sociale wantoestanden

Lees verder “Gebruik biomassa en biobrandstof wordt -een beetje- duurzamer”

stoken op hout

Vandaag kwamen de antwoorden van minister Van der Laan binnen op vragen die ik hem samen met Jan Boelhouwer (PvdA) stelde over HR-ketels op houtpellets. De essentie: nieuwe energiezuinige technieken kunnen binnenkort sneller meegeteld worden voor het energielabel en de EPC-berekening. Dat is een maat voor de energiezuinigheid van een gebouw. Goed nieuws voor de ontwikkelaars van nieuwe energiezuinige technieken!

Houtpellets

Lees hier de antwoorden: VH 20091126 ANTW houtpellets

Co-vergisting moet eenvoudiger

Een van de belangrijke mogelijkheden om onze energievoorziening te verduurzamen is het benutten van biomassa uit reststromen voor de productie van stroom, warmte of biobrandstof. Co-vergisting is een techniek die in de veeteelt ingezet kan worden om mest om te zetten in gas. Onlangs sprak ik de Friese boer Douwe Zijlstra, een pionier op dit terrein. Hij wordt doodmoe van alle bureaucratische obstakels die hij tegenkomt bij zijn pogingen om zijn bedrijf te verduurzamen. Samen met mijn CDA-collega Joop Atsma wil ik dat minister Verburg (LNV) het mes zet in die bureaucratie.

covergister
Lees verder “Co-vergisting moet eenvoudiger”

Frans bedrijf nr.1 stroomproducent in NL

Ik was gisteren samen met ons Gelders statenlid Alex Mink op werkbezoek bij de (kolen)centrale Gelderland van Electrabel in Weurt/Nijmegen. Electrabel, oorspronkelijk het Belgische staatselektriciteitsbedrijf, is tegenwoordig onderdeel van de Franse GDF/Suez-groep een van de vier Europese energiereuzen. We spraken onder meer met Wim Wolters (directeur strategie) en Alwin Schoonwater (manager CCS).


De Electrabel centrale Gelderland

Lees verder “Frans bedrijf nr.1 stroomproducent in NL”

EU energie- en klimaatpakket

Nederland zal bij de komende top over het Europese energie- en klimaatpakket aandringen op verdergaande aanscherping van de duurzaamheidseisen voor biomassa en biobrandstof. Ook wordt nog niet ingestemd met een geleidelijke aanscherping van de bijmengverplichting in brandstoffen tot 10%, zonder dat verzekerd is dat deze biobrandstoffen duurzaam geprocuceerd zijn.
Wat mij betreft was dit het belangrijkste resultaat van een nota-overleg van zeven uur (…) dat we gisteren voerden met de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ).

koelkast
hoe lang treuzelt de EU nog met het aanscherpen van de efficiency eisen voor apparaten?

Lees verder “EU energie- en klimaatpakket”

Samenwerking energieonderzoek: crescendo!

zeilbootAfgelopen dinsdag was ik samen met mijn collega’s Helma Nepperus (VVD) en Esmee Wiegman (CU) te gast bij het Nederlands Onderzoeksplatform Duurzame Energievoorziening (NODE).
Hierin werken de toonaangevende Nederlandse onderzoeksinstellingen op het gebied van duurzame energie sinds twee jaar samen.

Lees verder “Samenwerking energieonderzoek: crescendo!”

Dioxinenorm NUON 40x hoger dan E.ON en RWE

Vandaag ontving ik de antwoorden van milieuminister Cramer op mijn vragen over de milieuvergunningen van nieuwe kolencentrales. Volgens de minister kan niet geconcludeerd worden dat voor de NUON-centrale bij de Eemshaven de lat over de hele linie lager ligt dan bij de andere centrales. Toch mag de NUON centrale een factor 40 meer dioxines uitstoten.

MultifuelNUON
artist impression van de multifuel centrale van NUON

Lees verder “Dioxinenorm NUON 40x hoger dan E.ON en RWE”