Kamermeerderheid voor harde duurzaamheidseis bij subsidieren biomassa?

De lang verwachte stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) zal waarschijnlijk per 1 maart 2008 van kracht worden. Er komen in de SDE aparte regelingen voor wind op land, wind op zee, groen gas en warmtekracht die draait op biomassa .

dokhaven
De rioolzuiveringsinstallatie in de voormalige Rotterdamse Dokhaven (Charlois) produceert nu al groen gas door middel van slibvergisting.

Lees verder “Kamermeerderheid voor harde duurzaamheidseis bij subsidieren biomassa?”

Cramer wil (nog) niet aan harde criteria voor import biomassa

Vorige maand vroeg ik een reactie van minister Cramer op het alarmerende rapport van Greenpeace over de grootschalige kap van oerbossen ten behoeve van de productie van biomassa (voor Nederland met name: soya, palmolie). Cramer laat weten dat ze inzet op de vrijwillige certificeringssystemen RTRS en RSPO, dus geen harde (wettelijke) criteria wil stellen voor de import. Dat is niet erg consequent, want voor tropisch hardhout heeft ze inmiddels geconcludeerd dat die harde criteria wèl nodig zijn.

greenpeace-oerbos

Greenpeace in de clinch met Cargill, een van de grootste importeurs van soya uit ontwikkelingslanden.

Lees verder “Cramer wil (nog) niet aan harde criteria voor import biomassa”

SP-moties debat duurzame productie biobrandstoffen

Gisteren debatteerden we met de ministers Cramer (milieu) en Koenders (ontwikkelingssamenwerking) over de duurzaamheidscriteria voor biomassa, die in Nederland massaal wordt gebruikt als brandstof in elektriciteitscentrales. De komende tien jaar zal de belastingbetaler zelfs nog enkele honderden miljoenen euro’s per jaar moeten bijlappen aan de milieusubsidie voor de import van biomassa, die bar weinig uit te staan heeft met duurzaamheid.
Vandaag was het afrondende debat voor het indienen van moties.

verwoesteplantage
Lees verder “SP-moties debat duurzame productie biobrandstoffen”

Diederik weet het beter

De milieubeweging zit er naast. De vakbeweging heeft het bij het verkeerde eind. En de bewoners van ontwikkelingslanden weten zelf niet wat goed voor hen is. Diederik Samsom (PvdA) is op zoek naar biomassa voor de bijstook in vier nieuwe “schone” kolencentrales. En wel snel.

DiederikSamsom

Lees verder “Diederik weet het beter”

Rekenkamer kraakt MEP

De Algemene Rekenkamer heeft vanmiddag zijn rapport over de subsidieregeling “Milieukwaliteit elektriciteitsproductie” (MEP) toegelicht. Het rapport is gemaakt op verzoek van de Tweede Kamer. De MEP is in augustus 2006 door demissionair minister Wijn op 0 gezet, toen de (open einde) subdidie financieel uit de hand liep.

Lees verder “Rekenkamer kraakt MEP”