SP-moties debat duurzame productie biobrandstoffen

Gisteren debatteerden we met de ministers Cramer (milieu) en Koenders (ontwikkelingssamenwerking) over de duurzaamheidscriteria voor biomassa, die in Nederland massaal wordt gebruikt als brandstof in elektriciteitscentrales. De komende tien jaar zal de belastingbetaler zelfs nog enkele honderden miljoenen euro’s per jaar moeten bijlappen aan de milieusubsidie voor de import van biomassa, die bar weinig uit te staan heeft met duurzaamheid.
Vandaag was het afrondende debat voor het indienen van moties.

verwoesteplantage

Motie nee, tenzij
De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het gebruik van biomassa die niet voldoet aan duurzaamheidscriteria onwenselijk is, dus zeker niet gestimuleerd moet worden,

spreekt uit, dat in de toekomstige Stimuleringsregeling Duurzame Energie slechts gecertificeerde biomassa in aanmerking dient te komen voor een bijdrage.

Motie importtarief bioethanol
De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat:
– alleen duurzame biomassa een bijdrage kan leveren aan de CO2-reductie, zonder onacceptabele neveneffecten;
– de invoering van een sluitend en handhaafbaar stelsel van duurzaamheidscriteria naar schatting nog minstens vijf jaar zal kosten;
– er grote vraagtekens worden gesteld bij de duurzaamheid van geïmporteerde biobrandstoffen;
– bioethanol onder twee verschillende tariefcodes Europa wordt binnengevoerd (2207.1000 en 2207.2000) en dat Nederland in afwijking van vrijwel alle EU-lidstaten nationaal heeft gekozen voor het laagste importtarief (2207.2000);
– in Duitsland het hoge importtarief al sinds 2003 van kracht is, zonder dat enig WTO-lid daar bezwaar tegen gemaakt heeft;
– de Nederlandse biobrandstoffenwetgeving de ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen op basis van reststoffen belemmert;

verzoekt de regering de AMvB Besluit Biobrandstoffen Wegverkeer 2007 voor het einde van het jaar zodanig aan te passen dat alleen bio-ethanol vallend onder tariefcode 2207.1000 als biobrandstof wordt bijgemengd, tot het moment waarop een sluitend en handhaafbaar stelsel van duurzaamheidscriteria voor de productie van bio-ethanol beschikbaar komt.

UPDATE
De motie “Nee, tenzij” is niet aangenomen. De motie werd gesteund door SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en de VVD. Geen meerderheid dus.

Ook mijn tweede motie voor een importtarief van bio-ethanol haalde het niet. De motie werd gesteund door SP, D66 en de VVD.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: