Hernieuwbare energie en ontwikkelingssamenwerking

In het regeerakkoord is 500 miljoen euro extra uitgetrokken voor ontwikkelingshulp, toegespitst op de bevordering van een duurzame energievoorziening. Vanmorgen spraken de commissies voor Ontwikkelings-samenwerking en VROM met de ministers Koenders en Cramer over de besteding van dit geld.

Het Nederlandse bedrijf Dutch Rainmaker ontwikkelde een inventieve windmolen die door middel van condensatie schoon water produceert.

Lees hier mijn inbreng bij het debat:
os-20081217-ao-hernieuwbare-energie-os

Volkshuisvesting als exportproduct

SekrepatuOnder deze titel organiseerde Dutch International Guarantees for Housing (DIGH) op 11 juni een discussiebijeenkomst ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan. Bij die gelegenheid ging ik in discussie over de vraag in welke mate Nederlandse woningcorporaties hun maatschappelijk kapitaal over de grens mogen inzetten.

Lees verder “Volkshuisvesting als exportproduct”

Weblog Bali: Donderdagavond

Voor sommige conferentiegangers, zoals mijn collega’s Diederik Samsom en Boris van der Ham, ging zijn komst gepaard met een schier hemels gevoel: Al Gore zorgde voor een zindering van verwachtingen. Te hoge verwachtingen, maar hij hield wel een goede, reële toespraak. “This is a WE problem”.

www.nosnieuws.nl
wat Al Gore ook zegt: ik blijf denken aan Testify van Rage against the Machine. fantastische video.

Lees verder “Weblog Bali: Donderdagavond”

Klimaatverandering en ontwikkelingslanden

Samen met de Tweede-Kamerleden Staf Depla (PvdA), Helma Nepperus (VVD) en senator Rein Willems (CDA) zat ik gisteren in de jury van het studentensymposium “Klimaatverandering en ontwikkelingslanden” van de Evert Vermeer Stichting in samenwerking met een aantal studentenverenigingen.

Ganges
De delta’s van Ganges en Nijl zijn kwetsbaar voor de
gevolgen van klimaatverandering

Lees verder “Klimaatverandering en ontwikkelingslanden”

Cramer wil (nog) niet aan harde criteria voor import biomassa

Vorige maand vroeg ik een reactie van minister Cramer op het alarmerende rapport van Greenpeace over de grootschalige kap van oerbossen ten behoeve van de productie van biomassa (voor Nederland met name: soya, palmolie). Cramer laat weten dat ze inzet op de vrijwillige certificeringssystemen RTRS en RSPO, dus geen harde (wettelijke) criteria wil stellen voor de import. Dat is niet erg consequent, want voor tropisch hardhout heeft ze inmiddels geconcludeerd dat die harde criteria wèl nodig zijn.

greenpeace-oerbos

Greenpeace in de clinch met Cargill, een van de grootste importeurs van soya uit ontwikkelingslanden.

Lees verder “Cramer wil (nog) niet aan harde criteria voor import biomassa”

Van der Hoeven en Koenders: Nederland is géén prijskoper bij CO2-handel

Volgens de ministers doet Nederland zijn best om de emissiehandel te benutten om de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in de Minst Onwikkelde Landen te bevorderen. Maar de MOL’s hebben te weinig kennis en onvoldoende geld voor cofinanciering, dus schiet het toch niet echt op.

KoendersBommel
Bert Koenders (rechts): wie is de MOL?

Lees verder “Van der Hoeven en Koenders: Nederland is géén prijskoper bij CO2-handel”

SP-moties debat duurzame productie biobrandstoffen

Gisteren debatteerden we met de ministers Cramer (milieu) en Koenders (ontwikkelingssamenwerking) over de duurzaamheidscriteria voor biomassa, die in Nederland massaal wordt gebruikt als brandstof in elektriciteitscentrales. De komende tien jaar zal de belastingbetaler zelfs nog enkele honderden miljoenen euro’s per jaar moeten bijlappen aan de milieusubsidie voor de import van biomassa, die bar weinig uit te staan heeft met duurzaamheid.
Vandaag was het afrondende debat voor het indienen van moties.

verwoesteplantage
Lees verder “SP-moties debat duurzame productie biobrandstoffen”