Verhagen ontkent €2 miljard subsidie voor kolencentrale

Zojuist voelde ik minister Maxime Verhagen (sinds kort van economische zaken) aan de tand over de uitzending van EenVandaag over de E.on kolencentrale op de Maasvlakte, die stroom gaat leveren aan negen grote bedrijven. Die zouden daarbij voor twee miljard euro aan emissierechten cadeau krijgen. Volgens Verhagen is dat (nog) niet het geval.

Lees verder “Verhagen ontkent €2 miljard subsidie voor kolencentrale”

Eurlings knabbelt aan de randen van het klimaatbeleid

Er zit wel degelijk licht tussen de standpunten van milieuminister Cramer en verkeersminister Eurlings over het onder de emissiehandel brengen van de luchtvaart. Dat betekent dat KLM & Co in de toekomst CO2-rechten moeten aankopen om te kunnen vliegen. Dat Europese systeem vervangt t.z.t. de Nederlandse belasting op vliegtuigstoelen, die in 2008 als voorloper op het Europese systeem is ingevoerd.


wat mij betreft wordt dit de enige vorm van luchtvaart die geen emissierechten hoeft te kopen

Lees verder “Eurlings knabbelt aan de randen van het klimaatbeleid”

EU energie- en klimaatpakket

Nederland zal bij de komende top over het Europese energie- en klimaatpakket aandringen op verdergaande aanscherping van de duurzaamheidseisen voor biomassa en biobrandstof. Ook wordt nog niet ingestemd met een geleidelijke aanscherping van de bijmengverplichting in brandstoffen tot 10%, zonder dat verzekerd is dat deze biobrandstoffen duurzaam geprocuceerd zijn.
Wat mij betreft was dit het belangrijkste resultaat van een nota-overleg van zeven uur (…) dat we gisteren voerden met de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ).

koelkast
hoe lang treuzelt de EU nog met het aanscherpen van de efficiency eisen voor apparaten?

Lees verder “EU energie- en klimaatpakket”

Klimaatplannen EU in lijn met Nederlands beleid

De SP is redelijk tevreden over de voorstellen die zijn gedaan door de Europese Commissie om de klimaatdoelstellingen voor 2020 te halen. SP-kamerlid Paulus Jansen: ‘Het voorgestelde beleid is op hoofdlijnen verstandig, al zal nog moeten blijken of de algemene doelstellingen hard worden gemaakt met concrete maatregelen, zoals een uitgebreider en beter emissiehandelssysteem en strengere energie-efficiencyeisen voor apparaten en auto’s. Ook kan de behandeling in het Europees Parlement nog roet in het eten gooien.’

Lees verder

Op bezoek bij Hoogovens-Corus

Afgelopen vrijdag was ik op bezoek bij Hoogovens, om te praten over hun energie/klimaatbeleid en legionellapreventie. Maar natuurlijk kwam ook de situatie op de staalmarkt en de gevolgen van de overname van de Corusgroep door het Indiase Tata-concern aan de orde.

hoogovens

Lees verder “Op bezoek bij Hoogovens-Corus”

Europese Commissie wil CO2 emissies luchtvaart aanpakken

Na jarenlange trainage door de lobby van de luchtvaartindustrie wil nu zelfs de Europese Commissie wat gaan doen aan de dramatische stijging van het fossiele energieverbruik door de luchtvaart. De CO2 emissies groeiden sinds 1990 met 87%, terwijl het Kyoto protocol uitgaat van een gemiddelde vermindering met 8%.

B747

Lees verder “Europese Commissie wil CO2 emissies luchtvaart aanpakken”

Van der Hoeven en Koenders: Nederland is géén prijskoper bij CO2-handel

Volgens de ministers doet Nederland zijn best om de emissiehandel te benutten om de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in de Minst Onwikkelde Landen te bevorderen. Maar de MOL’s hebben te weinig kennis en onvoldoende geld voor cofinanciering, dus schiet het toch niet echt op.

KoendersBommel
Bert Koenders (rechts): wie is de MOL?

Lees verder “Van der Hoeven en Koenders: Nederland is géén prijskoper bij CO2-handel”

Minister werkt mee aan “schone” kolencentrales

Gisteren debatteerde de kamer met minister Cramer van VROM over de vergunningverlening voor vier nieuwe kolencentrales. Conclusie: de regering wil de CO2 uitstoot met 30% verlagen, maar zegt weinig te kunnen doen tegen de bouw van 5000 megawatt extra kolenvermogen, ook al is de CO2 afvang nog hoogst onzeker en betekent de bijstook van biomassa een nieuwe aanslag op de regenwouden, ter grootte van tweederde van het oppervlak van Nederland.

Kolencentrale

Lees verder “Minister werkt mee aan “schone” kolencentrales”

Veiling CO2 rechten

Het FD berichtte gisteren over het groeiende draagvlak voor de volledige veiling van CO2 rechten. De SP was daar altijd voorstander van. Nu krijgen de bedrijven gratis CO2 rechten op basis van hun historisch verbruik. Dat betekent dat een relatief vuile kolencentrale veel meer rechten krijgt dan een relatief schone warmtekrachtcentrale.

basisindustrie

Lees verder “Veiling CO2 rechten”