Warmtewet: nog steeds dood papier

De warmtewet moet stevig verbouwd worden om tot iets te komen dat werkt. Minister Van der Hoeven kreeg vanmiddag het groene licht om een wijzigingsvoorstel uit te werken, dat de Kamer in het najaar met de nieuwe regering kan afhandelen.

Lees verder “Warmtewet: nog steeds dood papier”

Van der Valk koploper bij energiebesparing

vdValk-videIk was vanmorgen samen met medewerkers van het Energiecentrum voor het MKB op bezoek bij Freek van der Valk, hotelier van hotel Ridderkerk. Dit hotel/vergader-/partycentrum is een goed voorbeeld van integraal ontwerpen, waarbij een optimale bedrijfsvoering gecombineerd is met energiezuinigheid en duurzaamheid. Wie Van der Valk associeert met rechttoe-rechtaan horeca tegen bodemprijzen zal zich verbazen als hij deze accommodatie bezoekt. Het AD vatte onlangs in een interview de koerswijziging samen met De kers op de appelmoes voorbij

Lees verder “Van der Valk koploper bij energiebesparing”

Moties stimuleringsregeling duurzame energie

Vandaag was er, aansluitend bij de commissievergadering over de nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie SDE, de gelegenheid om moties in te dienen. Daar werd druk gebruik van gemaakt.

Biogast
pilotproject van Biogast voor de productie van groen gas bij de rioolwater zuiveringsinstallatie in Beverwijk

Lees verder “Moties stimuleringsregeling duurzame energie”

Glastuinders kunnen energie nog steeds niet kwijt

RTV West meldde dit weekend dat er nog steeds problemen zijn voor glastuinders die hun opgewekte stroom kwijt willen aan het energienet. Deze problemen die te maken hebben met de capaciteit van het net zijn al een tijdje bekend en kwamen ook ter sprake in een debat met minister van der Hoeven op Sinterklaasdag. Zij gaf toen aan dat er helemaal geen problemen waren. Blijkbaar wel dus, want ze zijn nog steeds niet opgelost. Daarom heb ik de minister vandaag schriftelijke vragen gesteld.

Glastuinbouw
Glastuinders wekken met WKK-installaties elektriciteit op als zij de kas verwarmen.

Lees verder “Glastuinders kunnen energie nog steeds niet kwijt”

Debat Elektriciteitswet

Vandaag debatteerde de Kamer met minister Van der Hoeven over een aanpassing van de elektriciteitswet om de leveringszekerheid bij grensoverschrijdende transport te verbeteren. Daar is de SP vóór. Maar er zit een addertje onder het gras…

hoogspanning

Lees verder “Debat Elektriciteitswet”

SP-moties debat kolencentrales

Bij het afsluitende debat over de bouw van vier nieuwe kolencentrales heb ik twee moties ingediend.
De eerste maakt het mogelijk om het gebruik van restwarmte af te dwingen in de milieuvergunning voor een centrale of industrie.
De tweede zorgt ervoor dat producenten van duurzame elektriciteit ten allen tijde toegang hebben tot het net, ook als er schaarste is aan netcapaciteit.

Lees verder “SP-moties debat kolencentrales”

Minister werkt mee aan “schone” kolencentrales

Gisteren debatteerde de kamer met minister Cramer van VROM over de vergunningverlening voor vier nieuwe kolencentrales. Conclusie: de regering wil de CO2 uitstoot met 30% verlagen, maar zegt weinig te kunnen doen tegen de bouw van 5000 megawatt extra kolenvermogen, ook al is de CO2 afvang nog hoogst onzeker en betekent de bijstook van biomassa een nieuwe aanslag op de regenwouden, ter grootte van tweederde van het oppervlak van Nederland.

Kolencentrale

Lees verder “Minister werkt mee aan “schone” kolencentrales”

Glastuinbouw transformeert van energieverspiller naar energieleverancier

Veel mensen associeren de glastuinbouw met energieverspilling. De kachel opstoken voor een glazen gebouw, dat ook nog eens vaak ’s nachts baadt in het licht: zoiets kan bijna niet goed zijn. Toch is er een stille (energie)revolutie gaande in deze sector, zoals ik vandaag samen met Krista van Velzen en Fetse Visser met eigen ogen kon vaststellen. We bekeken vier projecten die elk op hun eigen manier een nieuwe stap zetten in de richting van duurzame productie.

Prominent1
De luchtverwarming/koeling bij prominent maakt gebruik van warmte/koudeopslag in de ondergrond

Lees verder “Glastuinbouw transformeert van energieverspiller naar energieleverancier”