verzameldebat energie

Afgelopen dinsdag debatteerde de commissie economische zaken met minister Kamp over de voortgang van het energiebeleid. De belangrijkste thema’s die aan de orde kwamen: de uitvoering van het SER Energieaccoord en MEE-convenant (energiebesparing energieintensieve bedrijven) dat daar onderdeel van uitmaakt; geothermie; de mijnschade in Groningen en Limburg; de kosten van stadsverwarming; het vastrecht op de levering van elektriciteit en gas; en tenslotte: de kosten die de netbeheerders in rekening brengen voor bemetering.


wat heeft de minister van economische zaken tegen geothermie?

Lees verder “verzameldebat energie”

Verwarmen én koelen met mijnwater

Vandaag werd in Heerlerheide vlakbij het voormalige complex van de kolenmijn Oranje Nassau III een uniek energiebesparingsproject geopend, dat gebruik maakt van warm en koud water in het gangenstelsel van de voormalige mijn. Zo wordt er ruim dertig jaar na de sluiting van de mijnen weer energie gewonnen. Duurzame energie.


De feestelijke opening werd bijgewoond door een groot aantal oud-mijnwerkers en hun familieleden.

Lees verder “Verwarmen én koelen met mijnwater”

Glastuinbouw transformeert van energieverspiller naar energieleverancier

Veel mensen associeren de glastuinbouw met energieverspilling. De kachel opstoken voor een glazen gebouw, dat ook nog eens vaak ’s nachts baadt in het licht: zoiets kan bijna niet goed zijn. Toch is er een stille (energie)revolutie gaande in deze sector, zoals ik vandaag samen met Krista van Velzen en Fetse Visser met eigen ogen kon vaststellen. We bekeken vier projecten die elk op hun eigen manier een nieuwe stap zetten in de richting van duurzame productie.

Prominent1
De luchtverwarming/koeling bij prominent maakt gebruik van warmte/koudeopslag in de ondergrond

Lees verder “Glastuinbouw transformeert van energieverspiller naar energieleverancier”

dossier warmte

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Nederland ligt in de orde van 20 Gigawatt: 20.000.000.000 Watt. De elektriciteitscentrales die al deze stroom produceren zetten gemiddeld maar de helft van de opgewekte warmte in elektriciteit om. De andere helft verdwijnt als koelwater de rivier of de zee in, of wordt geloosd via koeltorens. Voor de Nederlandse industrie geldt hetzelfde: de benutting van de gebruikte warmte bij productieprocessen ligt vaak ver onder de 50%.


met de warmte die nu in de Europoort/Botlek de plomp en de lucht in gaat kan je alle Nederlandse woningen en andere gebouwen verwarmen

Lees verder “dossier warmte”