Reststromen suikerfabriek nuttige grondstof voor agrofoodcluster

In het West-Brabantse Dinteloord staat al sinds mensenheugenis een suikerfabriek. Aan het eind van de 19e eeuw organiseerden de boeren zich in coöperaties uit ontevredenheid over de lage prijzen die de particuliere suikerfabrikanten betaalden voor hun bieten. In de loop van de jaren fuseerden de coöperaties, tot in 1966 de Suikerunie werd gevormd. Inmiddels is dat de enige suikerfabrikant in Nederland, met twee fabrieken die tot de grootste van Europa behoren. Samen met Emile Roemer bezocht ik vanmorgen de vestiging in Dinteloord, die de komende jaren wordt ontwikkeld tot een agrofoodcluster.

Lees verder “Reststromen suikerfabriek nuttige grondstof voor agrofoodcluster”

wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij

Vandaag vindt de behandeling plaats van de 2e novellle bij de initiatiefwet verbod pelsdierhouderij. Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd ingediend door Krista van Velzen in 2006, de novelle wordt verdedigd door Henk van Gerven (SP) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA).


de nerts is een solitair levend roofdier(tje); anders dan bv. varkens of koeien zijn deze dieren niet te domestificeren; doe je dat toch, dan is dat een aanslag op hun welzijn.

Lees verder “wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij”

Kampense pachters voelen zich melkkoe gemeente

Samen met Sybren Gerlofsma (SP Kampen) bezocht ik vanmiddag het Kampereiland, een agrarisch gebied van 3.000 hectare ten noordwesten van Kampen. Bijzonder is dat het gehele gebied eigendom is van de gemeente, die het verpacht aan zo’n honderd bedrijven.


op de boerderij worden de meeste zaken nog steeds aan de keukentafel besproken

Lees verder “Kampense pachters voelen zich melkkoe gemeente”

Stichting Machinale Landbouw

Ik heb afgelopen dinsdag een gesprek gehad met Colin Overdiep, een Surinaamse Nederlander die zich het lot aantrekt van de bewoners van het Surinaamse Wageningen. Wageningen was voor de onafhankelijkheid een modelboerderij (10.000 hectare) van de Stichting Machinale Landbouw, deels eigendom van de Nederlandse staat. Inmiddels is er van die modelboerderij weinig meer over, maar ondervinden de bewoners wel de gevolgen van een andere erfenis uit die tijd: asbest en bestrijdingsmiddelen.

Lees verder “Stichting Machinale Landbouw”

Co-vergisting moet eenvoudiger

Een van de belangrijke mogelijkheden om onze energievoorziening te verduurzamen is het benutten van biomassa uit reststromen voor de productie van stroom, warmte of biobrandstof. Co-vergisting is een techniek die in de veeteelt ingezet kan worden om mest om te zetten in gas. Onlangs sprak ik de Friese boer Douwe Zijlstra, een pionier op dit terrein. Hij wordt doodmoe van alle bureaucratische obstakels die hij tegenkomt bij zijn pogingen om zijn bedrijf te verduurzamen. Samen met mijn CDA-collega Joop Atsma wil ik dat minister Verburg (LNV) het mes zet in die bureaucratie.

covergister
Lees verder “Co-vergisting moet eenvoudiger”

Gelegenheidscombinatie wil opheldering over landroof voor biobrandstof

Afgelopen maandag voerden enkele leden van de commissies VROM en LNV een gesprek met een Braziliaanse delegatie, die de grootscheepse landroof voor de expansie van de biobrandstofindustrie kwam aanklagen. Namens de SP waren Krista van Velzen en ikzelf aanwezig.

Vandaag hebben we samen met de twee andere kamerleden die het gesprek bijwoonden (Helma Neppèrus/VVD en Esther Ouwehand/PvdD) schriftelijke vragen gesteld over hoe zich dit verhoudt tot de overeenkomst die Nederland en Brazilië onlangs afsloten over de verdere expansie van de biobrandstofproductie.

Lees hier onze vragen:
mil-20081024-sv-ethanol-soya

Glastuinders kunnen energie nog steeds niet kwijt

RTV West meldde dit weekend dat er nog steeds problemen zijn voor glastuinders die hun opgewekte stroom kwijt willen aan het energienet. Deze problemen die te maken hebben met de capaciteit van het net zijn al een tijdje bekend en kwamen ook ter sprake in een debat met minister van der Hoeven op Sinterklaasdag. Zij gaf toen aan dat er helemaal geen problemen waren. Blijkbaar wel dus, want ze zijn nog steeds niet opgelost. Daarom heb ik de minister vandaag schriftelijke vragen gesteld.

Glastuinbouw
Glastuinders wekken met WKK-installaties elektriciteit op als zij de kas verwarmen.

Lees verder “Glastuinders kunnen energie nog steeds niet kwijt”

SP-moties kaderrichtlijn water aangenomen

Vorige week diende ik, mede namens de PvdA-fractie, bij het debat over de kaderrichtlijn water drie moties in. Gisteren werden twee daarvan aangenomen.

riolering
besparing mogelijk door samenwerking in de afvalwaterketen

Lees verder “SP-moties kaderrichtlijn water aangenomen”

Milieuclub en glastuinders omarmen elkaar

Bericht op NU.NL
“Het klimaat brengt ze bij elkaar. Vrijdag presenteerden de stichting Natuur en Milieu en LTO Glaskracht in Den Haag een gezamenlijk plan om het energiegebruik in de sector in 2020 terug te dringen met 45 procent. “

Het actieplan klimaatneutrale glastuinbouw vind je hier. Zeer opmerkelijk vind ik dat LTO Nederland en Natuur en Milieu het eens zijn geworden over een gefaseerde afbouw van de korting op de energiebelasting die de glastuinders nu krijgen. Die korting houdt in: hoe meer je verbruikt, des te lager wordt de belasting die je betaalt.

Zie ook het verslag van mijn werkbezoek aan de glastuinbouw van 9 mei jl.