Stichting Machinale Landbouw

Ik heb afgelopen dinsdag een gesprek gehad met Colin Overdiep, een Surinaamse Nederlander die zich het lot aantrekt van de bewoners van het Surinaamse Wageningen. Wageningen was voor de onafhankelijkheid een modelboerderij (10.000 hectare) van de Stichting Machinale Landbouw, deels eigendom van de Nederlandse staat. Inmiddels is er van die modelboerderij weinig meer over, maar ondervinden de bewoners wel de gevolgen van een andere erfenis uit die tijd: asbest en bestrijdingsmiddelen.

Alle woningen en bedrijfsgebouwen in het complex zijn voorzien van asbestcementdaken, die inmiddels door de tand des tijds zijn aangetast. Door het ontbreken van kennis op dit gebied kan het asbeststof zich verspreiden en zijn inmiddels tientallen bewoners overleden aan verschillende vormen van asbestkanker. Daarnaast lijden ook een aantal bewoners aan kwalen die het gevolg zijn van de grootschalige inzet van vliegtuigjes met bestrijdingsmiddelen.

Natuurlijk is het aanpakken van dit soort problemen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de huidige Surinaamse regering. Maar wat mij betreft zou Nederland wel de helpende hand mogen bieden bij het maken van een inventarisatie van de verontreiniging en een saneringsplan, dat met zo eenvoudig mogelijke middelen -liefst met de lokale bevolking- kan worden uitgevoerd. Op die manier kunnen we voorkomen dat de tientallen straks honderdtallen worden. Gelukkig wordt ik in mijn opvattingen gesteund door veel collega’s van andere fracties.

Vragen van de leden Jansen (SP), Van Tongeren (GL), Van Der Staaij (SGP), Neppèrus (VVD), Veldhoven-Van Der Meer (D66), Ouwehand (PvdD) en Voordewind (CU) aan de ministers van Milieu en Buitenlandse Zaken over verontreiniging met asbest en pesticiden en herbiciden in Suriname

1.
Is het juist dat door bedrijfsvoering van Stichting Machinale Landbouw in de regio rond het Surinaamse Wageningen een aanzienlijke verontreiniging van water en bodem met asbest, pesticiden en herbiciden is veroorzaakt ? Zo nee, op basis van welke gegevens komt u tot dit standpunt?

2
In hoeverre zijn er contacten geweest tussen de Nederlandse en Surinaamse regering over de vermeende problemen in de regio rond het Surinaamse Wageningen?

3.
Is het juist dat in de omgeving van het Surinaamse Wageningen een gemiddeld hoger sterfte als gevolg van kanker is waar te nemen? Zo ja, welk onderzoek is bekend over de oorzaken hiervan? Zo nee, op welke gegevens baseert u zich?

4.
Is het juist dat Nederland vanaf de oprichting tot aan het onafhankelijkheidsverdrag in 1975 medeverantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering waarbij veel asbest, pesticiden en herbiciden zijn toegepast? Zo nee, wie waren dan verantwoordelijk?

5.
Welke afspraken zijn er in het onafhankelijkheidsverdrag van 1975 en daaropvolgende aanvullingen gemaakt over aansprakelijkheid van Nederlandse Staat als mede-eigenaar van SML voor toekomstige schade voor volksgezondheid, natuur en milieu?

6
In hoeverre zijn de ontstane problemen rond asbest te wijten aan het verval van het complex van de Stichting Machinale Landbouw na overdracht van het complex aan de Surinaamse staat? Kunt u aangeven hoe de Surinaamse regering na de onafhankelijkheidsverklaring met het complex en de asbestproblematiek is omgegaan?

7.
Bent u van mening dat de inwoners in de regio van het Surinaamse Wageningen voldoende op de hoogte zijn van de risico’s die zij lopen als gevolg van het toepassen van asbest, pesticiden en herbiciden? Zo nee, bent u bereid de actuele kennis over asbest, pesticiden en herbiciden met de Surinaamse overheid en de maatschappelijke organisaties te delen zodat zij de inwoners goed kunnen voorlichten? Zo ja, waarop baseert u deze mening?

8.
Bent u bereid de Surinaamse overheid bij te staan met kennis en advies om te komen tot zorgvuldige sanering van het betreffende gebied ter bescherming van volksgezondheid, natuur en milieu?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: