Co-vergisting moet eenvoudiger

Een van de belangrijke mogelijkheden om onze energievoorziening te verduurzamen is het benutten van biomassa uit reststromen voor de productie van stroom, warmte of biobrandstof. Co-vergisting is een techniek die in de veeteelt ingezet kan worden om mest om te zetten in gas. Onlangs sprak ik de Friese boer Douwe Zijlstra, een pionier op dit terrein. Hij wordt doodmoe van alle bureaucratische obstakels die hij tegenkomt bij zijn pogingen om zijn bedrijf te verduurzamen. Samen met mijn CDA-collega Joop Atsma wil ik dat minister Verburg (LNV) het mes zet in die bureaucratie.

covergister

Vragen van de leden Jansen en Atsma aan de ministers van Milieu, Landbouw en Economische zaken over co-vergisting

1. Kunt u aangeven hoe groot de sector is van de algen en wierenproducerende bedrijven en onder welke categorie bedrijven te weten landbouw of aquacultuur zij vallen? Kunt u aangeven wat inmiddels het economische belang is van deze sector?

2. Welke restricties zijn er opgenomen in Nationale en Europese wetgeving voor het gebruik van algen en wieren als diervoeder? Kunt u aangeven waarom die restricties zijn opgenomen?

3. Welke restricties zijn er opgenomen in Nationale en Europese wetgeving voor het gebruik van digestaat als meststof? Kunt u aangeven waarom die restricties zijn opgenomen?

4. Om welke reden worden algen en wieren als mest beschouwd? Bent u het eens met de stelling dat algen die nutriënten uit digestaat benutten niet als mest hoeven worden betiteld?

5. Bent van mening dat het plaatsen van producten op de positieve lijst voor covergisting sneller, makkelijker en pragmatischer zal moeten? Zo, ja welke acties onderneemt u op dat vlak?

6. Bent u van mening dat de positievenlijst voor covergisting enkele onnodige uitzonderingen maakt ? Bent u bereid de positieve lijst eens samen met de sector door te nemen op logica en in samenspraak de lijst eenduidig en helder op te stellen?

7. Kunt u aangeven aan welke wetten en regels er zijn voor mesttransporten tussen twee bedrijven op één lokatie? Ziet u mogelijkheden die regels zodanig te vereenvoudigen dat kan worden volstaan met eenvoudig transport via bijvoorbeeld een buisleidingen en steekproefsgewijze controle?

8. Bent u bereid een overleggroep in te stellen die de komende twee jaar de kinderziekten rond subsidies, wetten en regels co-vergisting in kaart brengt en de minister en de Kamer adviseert bij verbeteringen? Zo nee, waarom niet en hoe verkrijgt de minister dan de benodigde informatie?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: