Onderzoek nieuwe zuiveringstarieven “grootverbruikers” voor de zomer afgerond

Ik stelde onlangs schriftelijke vragen over het project modernisering zuiveringsheffing. Dat project heeft betrekking op grotere industriële lozers van afvalwater. De meesten van hen zijn op dit moment aangesloten op een publieke zuiveringsinstallatie van een waterschap, anderen hebben een eigen installatie. De afkoppeling van grote afvalwaterstromen kan grote gevolgen hebben voor het zuiveringstarief van de achterblijvende (gebonden) kleinverbruikers en leiden tot kapitaalvernietiging bij publieke installaties. Alle reden voor waakzaamheid.

Lees verder “Onderzoek nieuwe zuiveringstarieven “grootverbruikers” voor de zomer afgerond”

modernisering zuiveringsheffing: hoe houden we de afhakers binnenboord?

In heel Nederland zijn de afgelopen 40 jaren afvalwater zuiveringsinstallaties (RWZI’s) gebouwd. Eerst door de provincies, later door de waterschappen. Bekostigd uit de zuiveringsheffing van de waterschappen, opgebracht door de huishoudens en de bedrijven. Maar ho: dat zijn wel steeds minder bedrijven. De afgelopen tien jaar zijn 1,8 miljoen vervuilingseenheden (VE’s) aan afvalwater afgekoppeld van de publieke zuiveringen, omdat de bedrijven de zuivering in eigen hand nemen. Is dat een positieve ontwikkeling?


publieke waterzuiveringen (afgebeeld: Beemster) vergen grote investeringen. Die worden ondermijnd door afhakers.

Lees verder “modernisering zuiveringsheffing: hoe houden we de afhakers binnenboord?”

Riolen: spannender dan je denkt

Bij riolen en stedelijk waterbeheer zullen de harten van slechts weinigen sneller gaan kloppen. Natuurlijk: een aantal van de mooiste achtervoldigingen in de filmgeschiedenis speelden zich af in de ondergrondse krochten van het stedelijk gebied. Maar voor de rest halen de meeste mensen hun neus op voor dit thema. Ten onrechte. Samen met Erik de Vries (fractievoorzitter SP Helmond) ging ik vrijdag jl. kijken hoe de samenwerking tussen Helmond en waterschap Aa en Maas op het gebied van stedelijk waterbeheert loopt.


Harry Lime (Orson Welles) neemt de benen via de Weense riolen in The Third Man

Lees verder “Riolen: spannender dan je denkt”

werkbezoek waterschap Aa en Maas

Afgelopen donderdag was ik samen met Emile Roemer op bezoek bij waterschap Aa en Maas in Oost-Brabant. We bekeken vijf projecten die samen een aardig beeld geven van de taken van een waterschap. Ook Peter Glas van de Unie van Waterschappen nam deel aan het bezoek.

Lees verder “werkbezoek waterschap Aa en Maas”

waterketenbeheer kan 12,5% efficiëter

In de waterketen kan tot 2020 zo’n €550 miljoen aan doelmatigheidswinst geboekt worden door bundeling van kennis en capaciteit, en door integratie van riool- en zuiveringbeheer, eventueel nog uitgebreid tot de drinkwaterbedrijven. Dat concludeert de feitencommissie van het Waterketen Overleg (gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven) in zijn rapport doelmatig beheer waterketen. De conclusies zijn in lijn met eerdere onderzoeken van de universiteiten van Tilburg en Rotterdam.


de hoogte van de gemeentelijke rioolheffing kan een factor tien verschillen, terwijl de kwaliteitsnormen in heel Nederland gelijk zijn (bron: feitencommissie; cijfers over 2008)

Lees verder “waterketenbeheer kan 12,5% efficiëter”

Samenwerking afvalwaterketen levert geld op

Het vakblad Utilities schrijft in het laatste nummer over een succesvol samenwerkingsproject in de afvalwaterketen in Zeeuws-Vlaanderen. Daar werken de gemeenten Terneuzen en Sluis, het bedrijf Dow Chemical en het waterschap Zeeuws Vlaanderen samen bij het hergebruik van afvalwater als proceswater voor Dow. Resultaat: ruim elf miljoen euro aan kostenbesparing en een flinke milieuwinst. Waarom gebeurt dit nog niet overal?

buffertank-rwzi-terneuzen1
buffertank van de nieuwe zuiveringsinstallatie in Terneuzen die gebruik maakt van membraantechnologie.

Lees verder “Samenwerking afvalwaterketen levert geld op”

Zuiveringsheffing: olifant in de porceleinkast

Met ingang van 1 januari 2010 vervangt de nieuwe Waterwet een groot aantal bestaande wetten. Deze wet is al enige tijd geleden door de Kamer behandeld (lees hier mijn inbreng). Bij grote wetten is er echter ook nog een invoeringswet nodig, en dat biedt de gelegenheid om nog wat puntjes op de i te zetten. Wat mij betreft is een van die puntjes de zuiveringsheffing van de waterschappen.

riool

Lees verder “Zuiveringsheffing: olifant in de porceleinkast”

Citaat van de dag

“Uit elke kuub afvalwater zou je een kilowattuur (KWh) energie kunnen maken. Nu wordt via vergisting van het slib slechts 0,1 tot 0,2 kWh geproduceerd. Terwijl het 0,5 kWh kost om het afvalwater te zuiveren. Dat moet beter kunnen.”
onderzoeker Hardy Temmink van de Wageningen Universiteit in Utilities 2009/2.

Aeroview b.v. - Rotterdam
in 2007 bezocht ik de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Delft, waar al “stroom uit stront” gemaakt wordt.

Lees verder “Citaat van de dag”

De waterspecialisten van Wetsus

Vandaag is het reces begonnen. De Kamer vergadert pas weer eind augustus. Een goede gelegenheid om op bezoek te gaan bij initiatieven waar je als het vergadercircus draait niet aan toekomt. Zo’n initiatief is Wetsus, een onderzoeksinstituut voor watertechnologie, waarin vijf universiteiten (Groningen, Enschedè, Wageningen, Eindhoven en Delft), een R&D instelling (KIWA) en ca. 45 afnemers van kennis samenwerken.

In het laboratorium met Buisman
In het laboratorium met wetenschappelijk directeur Cees Buisman

Lees verder “De waterspecialisten van Wetsus”