waterketenbeheer kan 12,5% efficiëter

In de waterketen kan tot 2020 zo’n €550 miljoen aan doelmatigheidswinst geboekt worden door bundeling van kennis en capaciteit, en door integratie van riool- en zuiveringbeheer, eventueel nog uitgebreid tot de drinkwaterbedrijven. Dat concludeert de feitencommissie van het Waterketen Overleg (gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven) in zijn rapport doelmatig beheer waterketen. De conclusies zijn in lijn met eerdere onderzoeken van de universiteiten van Tilburg en Rotterdam.


de hoogte van de gemeentelijke rioolheffing kan een factor tien verschillen, terwijl de kwaliteitsnormen in heel Nederland gelijk zijn (bron: feitencommissie; cijfers over 2008)

In euro’s en procenten zijn de geschatte besparingen:
– drinkwaterbedrijven €70 miljoen (5%)
– rioolbeheer €140 miljoen (8%)
– afvalwaterzuivering €100 miljoen (8%)
– integratie van rioolbeheer en afvalwaterzuivering in één uitvoeringsorganisatie: nog eens €140 miljoen (5%) extra
– betere samenwerking tussen afvalwaterbedrijven en drinkwaterbedrijven: nog eens €100 miljoen (2,5%) extra.

De conclusies zijn ook helemaal in lijn met mijn inbreng van de afgelopen jaren. De SP heeft er steeds voor gepleit om rioolbeheer (gemeenten) en afvalwaterbeheer (waterschappen) te integreren in regionale nutsbedrijven, waarvan wettelijk verankerd zou moeten worden dat ze geen winst uitkeren.
De opbrengst van doelmatigheidswinst kan dan gebruikt worden voor de noodzakelijke investeringen in verbetering van de waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en een gematigde tariefontwikkeling.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: