Rijkswaterstaat: we gaan het aanbesteden; o nee, we gaan het zelf doen

Ad van Wijk, hoogleraar aan de TU Delft, oud-bestuursvoorzitter van Ecofys en bestuurder van het Houtense duurzaam energiebedrijfje Adem, deed Rijkswaterstaat het aanbod om een al zes jaar geleden stilgelegde waterkrachtcentrale in de stuw van Hagestein (Ut) voor eigen rekening en risico te renoveren en óók nog eens een gebruiksvergoeding te betalen voor het medegebruik van de stuw. Mooie green deal? Volgens Rijkswaterstaat klaarblijkelijk niet, want ze houden al bijna twee jaar de boot af. En ondertussen gebeurt er niets.


de stuw in de Lek bij Hagestein

Lees verder “Rijkswaterstaat: we gaan het aanbesteden; o nee, we gaan het zelf doen”

Energie opslaan

Duurzame energie kost nadat je de investering in een windmolen of zonnepaneel gedaan hebt (bijna) niets. Dat vinden wij Nederlanders een aantrekkelijk idee. Maar hoe wek je duurzame stroom op in de nacht of als het niet waait?


Het principe van een ondergronds energieopslag door middel van samengeperste lucht (CAES)

Lees verder “Energie opslaan”

SP-moties kaderrichtlijn water aangenomen

Vorige week diende ik, mede namens de PvdA-fractie, bij het debat over de kaderrichtlijn water drie moties in. Gisteren werden twee daarvan aangenomen.

riolering
besparing mogelijk door samenwerking in de afvalwaterketen

Lees verder “SP-moties kaderrichtlijn water aangenomen”

Antwoorden vragen waterkrachtcentrale

Vandaag kwamen de antwoorden van staatssecretaris Huizinga binnen op (bijna) kamerbrede schriftelijke vragen over de tegenwerking van een initiatief voor een waterkrachtcentrale bij Borgharen door rijkswaterstaat. Het conflict met de initiatiefnemer draait om de manier waarop een waterkrachtcentrale te passeren moet zijn door vissen.

visladder

Lees verder “Antwoorden vragen waterkrachtcentrale”

Kamerbrede vragen over frustreren waterkracht

Op initiatief van Wijnand Duyvendak (GL) zijn vandaag breed gesteunde vervolgvragen gesteld over de frustratie door Rijkswaterstaat van een prima initiatief voor een waterkracht-centrale bij Borgharen (Limburg). Ze willen niet akkoord gaan met een vishevel als hulpmiddel voor vis om stroomopwaards te zwemmen.

waterkrachtcentrale

Lees verder “Kamerbrede vragen over frustreren waterkracht”