Wij weten wat slecht voor u is

Dat lijkt het motto van corporatie De Woonplaats in Enschede, die tuindorp Het Getfert wil slopen zonder vooraf fatsoenlijk te onderzoeken wat hun huurders daar zèlf van vinden. Dus onderzocht de SP het. Gisteravond werden de uitkomsten besproken in het gebouwtje van de Zuiderspeeltuin.


deze krasse knar laat niet over zich lopen.

Lees verder “Wij weten wat slecht voor u is”

Urenco: gevaarlijk technologisch pareltje

De Tweede Kamer hield donderdag een hoorzitting over het voornemen van minister Dijsselbloem om de Nederlandse aandelen in uranium verrijkingsfabriek Urenco te verkopen. Zowel deskundigen als belanghebbenden waren het erover eens dat verkopen onwenselijk is. Dat vond minister Dijsselbloem toen hij nog kamerlid zelf trouwens ook.


uraniumverrijking in Almelo

Lees verder “Urenco: gevaarlijk technologisch pareltje”

werkbezoek Welbions

Samen met mijn medewerker Wouter Groot Koerkamp en de SP-gemeenteraadsfractie Hengelo bezocht ik op 1 juli de Hengelose corporatie Welbions. We bekeken een aantal herstructureringsprojecten: Berflo Es, Veldwijk Zuid, Klein Driene en Hengelose Es. En natuurlijk bespraken we de gevolgen van het kabinetsbeleid, in het bijzonder de verhuurderheffing, voor deze corporatie.


bij het herstructureringsproject Berflo Es keerde een opvallend hoog aantal van de oorspronkelijke bewoners terug na nieuwbouw, met name door de lage huren, vanaf €450.

Lees verder “werkbezoek Welbions”

Urenco: niet privatiseren

Het zou een heel slecht idee zijn om Urenco, de opwerkingsfabriek voor nucleaire brandstof in Almelo, te privatiseren. Het publieke eigendom van Urenco is een extra slot op de deur dat de internationale afspraken rond proliferatie worden nageleefd. Ik heb schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat de Nederlandse regering van zijn aandelen af wil.

Lees verder “Urenco: niet privatiseren”

werkbezoek Openbaar Belang Zwolle

Vanmorgen was ik op bezoek bij de middelgrote woningcorporatie Openbaar Belang in Zwolle. Ze vormen het levende bewijs van de voordelen van de menselijke maat in corporatieland.


een complex ouderenhuisvesting dat Openbaar Belang enkele jaren geleden overnam van een liefdadigheidsstichting is inmiddels levensloopbestendig en duurzaam (A++) gerenoveerd.

Lees verder “werkbezoek Openbaar Belang Zwolle”

Protesthandtekeningen tegen kabinetsbeleid voor SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen

(persbericht Wetland wonen, Vollenhove)

Het bestuur van Huurdersvereniging Zwartewaterwiede en directeur Marcel Timmerman van woningcorporatie Wetland Wonen bieden SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen woensdag 9 januari ruim 1.200 handtekeningen van huurders aan. De huurders laten daarmee een krachtig protest horen tegen het voorgenomen kabinetsbeleid op het gebied van wonen.


als de verhuurderheffing doorgaat worden dit soort woningen straks alleen nog in de koopsector gebouwd.

Lees verder “Protesthandtekeningen tegen kabinetsbeleid voor SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen”

Borne: nodeloze herrie goederentreinen in kaart gebracht

Recent gepubliceerde metingen van DGMR in opdracht van de gemeente Borne tonen aan dat sommige goederentreinen 20dB meer lawaai maken dan andere. 20dB meer betekent voor het menselijke oor: vier keer zo hard. Ik vind dat staatssecretaris Mansveld haast moet gaan maken om verouderd en slecht onderhouden spoormaterieel op te sporen en te beboeten.

Lees verder “Borne: nodeloze herrie goederentreinen in kaart gebracht”

werkbezoek Twence en AkzoNobel

Afgelopen vrijdag was ik met SP-collega’s uit de statenfractie van Overijssel en de gemeenteraden van Hengelo en Enschedè op bezoek bij afvalverwerker Twence en AkzoNobel (de “zoutfabriek”). Aanleiding zijn twee plannen voor hergebruik van de lege zoutcavernes in het gebied rond Hengelo, Boekelo, Enschedè: de stabilisatie van 63 oude cavernes van Akzo met vliegassen en ander restafval van Twence en de benutting van een aantal andere (recenter geëxploiteerde en stabiele) cavernes voor de opslag van strategische gasolievoorraden.


zouthuisjes op industrieterrein De Marslanden (tussen Boekelo en Enschedè), waaronder AkzoNobel en de Northsea group een ondergrondse strategische opslag voor gasolie willen ontwikkelen

Lees verder “werkbezoek Twence en AkzoNobel”

Atsma in Kampen: it giet oan!

JoopAtsma
Joop Atsma, staatssecretaris van milieu en water, was gisteren op bezoek in Kampen. Klaarblijkelijk stond hij in de CDA-verkiezingsstand, want hij in zijn enthousiasme om zijn CDA-vriend gedeputeerde Theo Rietkerk te helpen vergat hij prompt de afspraken die hij in december jl. gemaakt had met de Kamer over de Bypass van de IJssel.

Lees verder “Atsma in Kampen: it giet oan!”

Kampense pachters voelen zich melkkoe gemeente

Samen met Sybren Gerlofsma (SP Kampen) bezocht ik vanmiddag het Kampereiland, een agrarisch gebied van 3.000 hectare ten noordwesten van Kampen. Bijzonder is dat het gehele gebied eigendom is van de gemeente, die het verpacht aan zo’n honderd bedrijven.


op de boerderij worden de meeste zaken nog steeds aan de keukentafel besproken

Lees verder “Kampense pachters voelen zich melkkoe gemeente”