Kamp: stop tariefsverhogingen stadsverwarming

Tot mijn spijt gingen mijn mondelinge vragen over de explosieve stijging van stadsverwarmingstarieven niet door. Wekelijks worden er 20-30 series vragen aangemeld, terwijl er slechts ruimte is voor maximaal 6 series. In zo’n geval beslist de voorzitter wie de gelukkigen zijn.
Uiteraard wil ik wel antwoord van minister Kamp op mijn vragen. En ook actie om iets te doen aan de tariefsverhogingen.


stadsverwarming mag voor de gebruiker niet duurder zijn dan een moderne HR-cv-installatie. Dus moet minister Kamp energiebedrijven die dat principe aan hun laars lappen aanpakken

Lees verder “Kamp: stop tariefsverhogingen stadsverwarming”

Behandeling Warmtewet na tien jaar afgerond

Ik had bijna de moed laten zakken, maar vanmiddag is de plenaire behandeling van de Warmtewet afgerond. Het initiatiefwetsvoorstel van Jan ten Hoopen dateerde uit 2003. Per saldo is de wet een verbetering voor de kleinverbruikers die zijn aangesloten op een stadsverwarming of blokverwarming, al had er van mij best nog wel een tandje bij gemogen. En het ontbreken van een paragraaf over het bevorderen van het benutten van industriële restwarmte is een regelrechte misser.


De efficiency van veel stadsverwarmingssystemen kan nog flink omhoog. Een simpele verbetering is een geisoleerde invoerset.

Lees verder “Behandeling Warmtewet na tien jaar afgerond”

Warmtenetwerken en warmtewet

Vanmiddag hield het Warmtenetwerk een bijeenkomst in Nieuwspoort, in de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet door de Tweede Kamer.


simpele maar effectieve innovatie bij stadsverwarming Purmerend: door isolatie van de invoerset worden de warmteverliezen in de meterkast en het risico van legionellagroei gereduceerd.

Ik hield er de volgde inleiding: EN 20120125 TOE warmtenetwerk

Stadsverwarming Purmerend heeft het lek boven water

Na de energiecrisis van 1974 besloten een aantal gemeenten om een stadsverwarmingsnet aan te leggen. Groeikern Purmerend was er een van. Helaas bleek het enthousiasme om energiebesparing niet gepaard te gaan met voldoende deskundigheid en zakelijke kwaliteiten, waardoor het netwerk gebukt gaat onder vele gebreken. Maar lijkt erop dat het lek nu boven water is.


In het magazijn van SVP is een klein museumpje aangelegd van recent opgegraven “lijken uit de kast”. Op de voorgrond een verrotte stalen leiding, daarachter een kunstof leidingtype waarvan de mantel onvoldoende waterdicht bleek, zodat de isolatiewaarde terug liep tot bijna nul.

Lees verder “Stadsverwarming Purmerend heeft het lek boven water”

Stadsver(w)arming

Gisteravond was ik op een bewonersavond in de Deventer Rivierenwijk, een van de 40 aandachtswijken van minister Vogelaar. De bewoners zelf zouden graag wat meer aandacht zien voor het verlagen van hun verwarmingsrekening. Het stadsverwarmingssysteem van Essent brengt hen bijkans aan de bedelstaf.

stadsverwarming

Lees verder “Stadsver(w)arming”

dossier warmte

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Nederland ligt in de orde van 20 Gigawatt: 20.000.000.000 Watt. De elektriciteitscentrales die al deze stroom produceren zetten gemiddeld maar de helft van de opgewekte warmte in elektriciteit om. De andere helft verdwijnt als koelwater de rivier of de zee in, of wordt geloosd via koeltorens. Voor de Nederlandse industrie geldt hetzelfde: de benutting van de gebruikte warmte bij productieprocessen ligt vaak ver onder de 50%.


met de warmte die nu in de Europoort/Botlek de plomp en de lucht in gaat kan je alle Nederlandse woningen en andere gebouwen verwarmen

Lees verder “dossier warmte”