verzameldebat energie

Afgelopen dinsdag debatteerde de commissie economische zaken met minister Kamp over de voortgang van het energiebeleid. De belangrijkste thema’s die aan de orde kwamen: de uitvoering van het SER Energieaccoord en MEE-convenant (energiebesparing energieintensieve bedrijven) dat daar onderdeel van uitmaakt; geothermie; de mijnschade in Groningen en Limburg; de kosten van stadsverwarming; het vastrecht op de levering van elektriciteit en gas; en tenslotte: de kosten die de netbeheerders in rekening brengen voor bemetering.


wat heeft de minister van economische zaken tegen geothermie?

Kamp deed naar aanleiding van verzoeken van de Kamer een aantal toezeggingen:
– hij komt in mei met een brief waarin hij uitsluitsel geeft over de oprichting van een schadefonds voor oude mijnschade, die niet valt onder de bestaande schaderegelingen; ook de verlenging van de verjaringstermijn komt daarbij aan de orde;
– de Autoriteit Consument en Markt komt op korte termijn met een uitspraak over het realiteitsgehalte van de tarieven voor elektriciteits- en gasmeters;
– de minister wil de vrijblijvendheid van het MEE-convenant verkleinen, en zal daarbij ook mijn suggestie meenemen om de doelstelling voor de totale efficiencywinst van de voorgenomen maatregelen met 10% te verhogen, omdat in de praktijk blijkt dat 10% van de voorgenomen maatregelen niet doorgaat.
– de problemen rond in de invoering van de Warmtewet, inclusief de discussie rond de stijging van vastrecht posten, worden geinventariseerd en de minister komt op een termijn van ca. 3 maanden met een standpunt over de knelpunten.

Tot mijn verbazing wil de minister nog steeds geen millimeter toegeven aan de wens van de SP en een kamermeerderheid (VVD, PvdA, CDA, GL) om staatsbedrijf Energie Beheer Nederland de ruimte te geven om te participeren in rendabele geothermieprojecten. Ik heb daarover nog een aangehouden motie liggen, wellicht moet ik die nu toch maar in stemming brengen!

Ik heb een motiedebat (VAO) aangevraagd, om in ieder geval een kameruitspraak te vragen over het vastrecht op gas en elektriciteit. Ik vind het ronduit bezopen dat zeven miljoen huishoudens jaarlijks tussen €60 en €160 betalen voor “dienstverlening” als een callcenter en incassobureaus. Dat vastrecht heeft NIETS van doen met reële kosten en moet dus zo snel mogelijk aan banden worden gelegd.

Lees hier mijn inbreng in eerste termijn: EZ 20140218 AO energie 1eT SP DEF

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: