Maatwerkadviezen met een luchtje

Volgens een aantal energieadviseurs heeft het voormalige ministerie van VROM vriendjespolitiek toegepast bij het uitbesteden van de tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen (energiebesparing) aan drie partijen: Saleco Groep, Segon en Vereniging Eigen Huis. En de zelfstandige adviseurs hadden het nakijken.


op de internetsite van Agentschap.nl wordt met geen woord gerept over het uitbesteden van de subsidieregeling.

Lees verder “Maatwerkadviezen met een luchtje”

Verhagen ontvouwt plan voor SDE+

Zojuist ontving de Kamer een brief van minister Verhagen, waarin hij toelicht hoe hij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) wil aanpassen. Volgens mij zal er onder de nieuwe voorwaarden geen enkele steun meer worden gegeven aan PV/zonne-energie.

Lees verder “Verhagen ontvouwt plan voor SDE+”

Van der Hoeven: duurzame energie “te duur”

Maria van der Hoeven (CDA) is een zeer behendig politica, maar ik heb haar nooit op een visie over duurzaamheid kunnen betrappen.
Nu schrijft ze weer: “Duurzame energie is de komende jaren nog een te beperkte en te dure optie voor CO2-reductie. Voor een effectief klimaatbeleid is een combinatie van emissiehandel en fiscale prikkels de beste aanpak en zijn bijvoorbeeld energiebesparing en kernenergie goedkoper.” [Volkskrant, 30 maart 2010].

Lees verder “Van der Hoeven: duurzame energie “te duur””

Laat Algemene Rekenkamer Megasubsidie voor Megawindmolenpark toetsen

Vanmiddag vond het afrondend debat plaats over de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE) voor 2010. Samen met Kees Vendrik (GL) heb ik een motie ingediend om de Algemene Rekenkamer een second opinion te laten uitvoeren naar de ratio van de 108 miljoen extra subsidie die minister Van der Hoeven wil uitdelen aan het conglomeraat Siemens-Essent-Enercon-50 boeren die een megawindpark willen realiseren in de Noordoostpolder ten Noorden van Urk.

E-126 windturbine
De E-126 van Enercon, die geplaatst wordt in het windmolenpark Noordoostpolder is de grootste windmolen ter wereld.

Lees verder “Laat Algemene Rekenkamer Megasubsidie voor Megawindmolenpark toetsen”

Tempo afhandeling koopsubsidie omhoog

koopsubsidieUitvoeringsorganisatie SenterNovem gaat extra mensen aannemen om de afhandeling van aanvragen koopsubsidie te versnellen. Over uiterlijk twee maanden moet de wettelijke termijn van maximaal twee weken voor de afhandeling weer nageleefd worden. Dat blijkt uit het antwoord van minister Vogelaar op mijn schriftelijke vragen van 17 juni jl. over de lange afhandelingstijden.
Dat soort daadkracht mag ze wat mij betreft vaker tonen!

Lees verder “Tempo afhandeling koopsubsidie omhoog”

Snelle overwinning voor starters op de woningmarkt!

Vanochtend berichtte ik over de problemen met de verstrekking van koopsubsidie voor de starters op de woningmarkt. Minister Vogelaar heeft meteen gereageerd op mijn schriftelijke vragen met als resultaat: een overwinning voor de starters op de woningmarkt!

Koopsubsidies teletekst
(Bron: NOS Teletekst)

SenterNovem laat huizenkopers wachten

Starters op de woningmarkt kunnen onder bepaalde voorwaarden een koopsubsidie krijgen van de overheid. Tussen het aanvragen van de koopsubsidie en het toekennen ervan mag natuurlijk niet te veel tijd zitten, omdat het huis anders aan de potentiele kopers voorbij gaat. Daarom is in de Wet bevordering eigen woningbezit opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie SenterNovem binnen twee weken uitsluitsel moet bieden. Maar de praktijk blijkt weerbarstig.

Te koop
SenterNovem eigent zich een termijn van vier weken toe

Lees verder “SenterNovem laat huizenkopers wachten”

Moties stimuleringsregeling duurzame energie

Vandaag was er, aansluitend bij de commissievergadering over de nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie SDE, de gelegenheid om moties in te dienen. Daar werd druk gebruik van gemaakt.

Biogast
pilotproject van Biogast voor de productie van groen gas bij de rioolwater zuiveringsinstallatie in Beverwijk

Lees verder “Moties stimuleringsregeling duurzame energie”

Rekenkamer kraakt MEP

De Algemene Rekenkamer heeft vanmiddag zijn rapport over de subsidieregeling “Milieukwaliteit elektriciteitsproductie” (MEP) toegelicht. Het rapport is gemaakt op verzoek van de Tweede Kamer. De MEP is in augustus 2006 door demissionair minister Wijn op 0 gezet, toen de (open einde) subdidie financieel uit de hand liep.

Lees verder “Rekenkamer kraakt MEP”