meldingsplicht asbestsaneringen kan veel eenvoudiger

Afgelopen vrijdag was ik op bezoek bij Geert Rollingswier van asbestsaneringsbedrijf Veerkracht-Herstel. Hij wees me op een staaltje zinloze bureaucratie, waardoor asbestsaneerders dezelfde projecten bij meerdere instantie moeten melden, zonder dat dit ook maar iets betekent voor de feitelijke handhaving. Ik heb zojuist in schriftelijke vragen aan de staatssecretarissen Atsma (IM) en de De Krom (SZW) en minister Spies (BZK) een voorstel gedaan om de procedure voor saneringswerkzaamheden te vereenvoudigen.

Lees verder “meldingsplicht asbestsaneringen kan veel eenvoudiger”

Uitvoeringskosten vennootschapsbelasting en wijkenheffing woningcorporaties: 1000 man/vrouw extra!

De integrale vennootschapsbelasting (VPB) voor woningcorporaties die Wouter Bos per 1 januari 2008 heeft ingevoerd is niet alleen een enorme fiscale kostenpost. Hij kost de corporaties aan extra administratieve kosten ook nog eens €50 miljoen per jaar. Dat werd me duidelijk bij een werkbezoek aan Wonen Zuid in Roermond, afgelopen maandag.


wil Wouter Bos die goeie ouwe tijd van de pennenlikker laten terugkeren? (bron: Office Museum)
Lees verder “Uitvoeringskosten vennootschapsbelasting en wijkenheffing woningcorporaties: 1000 man/vrouw extra!”

Tempo afhandeling koopsubsidie omhoog

koopsubsidieUitvoeringsorganisatie SenterNovem gaat extra mensen aannemen om de afhandeling van aanvragen koopsubsidie te versnellen. Over uiterlijk twee maanden moet de wettelijke termijn van maximaal twee weken voor de afhandeling weer nageleefd worden. Dat blijkt uit het antwoord van minister Vogelaar op mijn schriftelijke vragen van 17 juni jl. over de lange afhandelingstijden.
Dat soort daadkracht mag ze wat mij betreft vaker tonen!

Lees verder “Tempo afhandeling koopsubsidie omhoog”

Snelle overwinning voor starters op de woningmarkt!

Vanochtend berichtte ik over de problemen met de verstrekking van koopsubsidie voor de starters op de woningmarkt. Minister Vogelaar heeft meteen gereageerd op mijn schriftelijke vragen met als resultaat: een overwinning voor de starters op de woningmarkt!

Koopsubsidies teletekst
(Bron: NOS Teletekst)

SenterNovem laat huizenkopers wachten

Starters op de woningmarkt kunnen onder bepaalde voorwaarden een koopsubsidie krijgen van de overheid. Tussen het aanvragen van de koopsubsidie en het toekennen ervan mag natuurlijk niet te veel tijd zitten, omdat het huis anders aan de potentiele kopers voorbij gaat. Daarom is in de Wet bevordering eigen woningbezit opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie SenterNovem binnen twee weken uitsluitsel moet bieden. Maar de praktijk blijkt weerbarstig.

Te koop
SenterNovem eigent zich een termijn van vier weken toe

Lees verder “SenterNovem laat huizenkopers wachten”