Uitvoeringskosten vennootschapsbelasting en wijkenheffing woningcorporaties: 1000 man/vrouw extra!

De integrale vennootschapsbelasting (VPB) voor woningcorporaties die Wouter Bos per 1 januari 2008 heeft ingevoerd is niet alleen een enorme fiscale kostenpost. Hij kost de corporaties aan extra administratieve kosten ook nog eens €50 miljoen per jaar. Dat werd me duidelijk bij een werkbezoek aan Wonen Zuid in Roermond, afgelopen maandag.


wil Wouter Bos die goeie ouwe tijd van de pennenlikker laten terugkeren? (bron: Office Museum)

Woningcorporaties zijn -wettelijk verankerd- niet-winstbeogende instellingen. Geloof je me niet? Lees artikel 70, lid 1, van de Woningwet. De invoering van winstbelasting over hun sociale activiteiten is dus fiscaal onlogisch, moreel hoogst verwerpelijk en gaat direct ten koste van alle activiteiten voor de huurders met de laagste inkomens. Ik heb daar de afgelopen drie jaar dus voortdurend tegen geageerd.

Sinds het kabinet Paars-I (1994) staat de bestrijding van de bureaucratie hoog op de agenda. Het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) moet de administratieve lasten voor bedrijven met 25% terugdringen. Dat -op zich heel redelijke- uitgangspunt wordt in de praktijk misbruikt om allerlei nuttige voorschriften te schrappen en daarmee de rechtsbescherming van Nederlandse burgers te ondermijnen. Recent voorbeeld daarvan is de lopende aanpassingsronde van het Bouwbesluit. Kortom: kijk als parlementariër héél erg uit als er een wetsvoorstel langskomt met MDW-stempel erop.

Maar dat is niet het punt dat ik hier wil maken. Bij de VPB voor corporaties worden -haaks op de doelstelling die Paars en Balkenende zeiden na te streven-de administratieve lasten juist enorm verzwaard. Zelfs corporaties die op dit moment wegens fiscale verrekening per saldo geen VPB hoeven te betalen moeten de portemonnee trekken voor het versterken van hun administratie. In mindere mate geldt dat trouwens ook voor de wijkenheffing van oud-minister Vogelaar.

Bij mijn werkbezoek -samen met onze Roermondse raadsleden Mijntje van Beers en Petra Beeren- rekenden Marc Schroten, Harold Lardinois en Marcel Claessen mij voor dat hun corporatie, met een bezit van 15.000 woningen, de administratie met 5 FTE heeft moeten uitbreiden om te voldoen aan de nieuwe eisen ten gevolge van de integrale VPB. Voor de wijkenheffing komt daar nog eens 1 FTE bovenop. Extrapolerend naar het totale corporatiebezit van 2,4 miljoen woningen kom je dan uit op 960 FTE extra, dat komt neer op ca. €50 miljoen op jaarbasis.

Wouter Bos wil met zijn VPB €500 miljoen per jaar ophalen bij de corporaties. Hij veroorzaakt daarmee ook nog eens €50 miljoen aan administratieve lasten bij de corporaties en waarschijnlijk een vergelijkbaar bedrag aan incassokosten bij de Belastingdienst.

Ik vind het niet erg dat Wouter besloten heeft om op de kinderen te gaan passen. Ik hoop alleen dat zijn opvolger snel een eind maakt aan deze administratieve aanslag.

Ik heb inmiddels vragen gesteld aan de ministers van Financiën en WWI over de perceptiekosten van de VPB en wijkenheffing bij Belastingdienst en Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en de administratieve lasten bij de corporaties: VH 20100523 SV perceptiekosten VPB-wijkenheffing

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: