lagere temperatuur warmtapwater: potentieel voor 2 miljard kuub gasbesparing

Zojuist nam de Kamer de motie 33750-J-15 van mijn collega Eric Smaling aan. Die neemt de eerste barriere voor een potentiële energiebesparing van twee miljard kubieke meter besparing op het Nederlandse gasbruik (5%). Da’s geen klein bier.


jaarlijks spoelen we twee miljard kuub gas door het putje

Lees verder “lagere temperatuur warmtapwater: potentieel voor 2 miljard kuub gasbesparing”

Debat drinkwater/waterkwaliteit

Vanmiddag is er een afsluitend debatje met staatssecretaris Atsma over waterkwaliteit, de toelaatbare winst van drinkwaterbedrijven en legionella. Ik ga daar twee voorstellen doen: beperk de toelaatbare winstuitkering aan de publieke aandeelhouders tot 4,4% en voer een onderhoudsverplichting in voor open koeltorens.


slecht onderhouden koeltorens vormen een groot legionellarisico

Lees verder “Debat drinkwater/waterkwaliteit”

Legionella in woningen snel groeiend probleem

Legionella in woningen rukt op: steeds vaker liggen waterleidingen en verwarmingsleidingen ingestort in dezelfde dekvloer. Kruisende leidingen zorgen voor “hotspots”: broeinesten van legionella. Ook de toepassing van kunststof waterleidingen en vloerverwarming zorgen voor extra risico’s, zeker in combinatie met een onzorgvuldig ontwerp en een slechte controle tijdens de bouw. Dat zijn zorgwekkende conclusies, gepresenteerd op het TVVL-congres over Legionella, dat vandaag in Nijmegen gehouden werd.

leidingendekvloer
kruisende water- en cv-leidingen in dekvloeren zijn een bron van legionella-hotspots Lees verder “Legionella in woningen snel groeiend probleem”

Legionellabestrijding moeizame zaak

De legionellauitbraak van Bovenkarspel ligt al weer 9 jaar achter ons, maar een sluitende aanpak om herhaling te voorkomen is nog steeds niet operationeel. Dat duurt allemaal wel erg lang was mijn boodschap bij een overleg over legionellabestrijding dat de commissie VROM vanavond met minister Cramer heeft.

legionella

Lees hier mijn inbreng: Water 20080618 legionella

Bekijk hier een videoverslag van het debat.

Op bezoek bij Hoogovens-Corus

Afgelopen vrijdag was ik op bezoek bij Hoogovens, om te praten over hun energie/klimaatbeleid en legionellapreventie. Maar natuurlijk kwam ook de situatie op de staalmarkt en de gevolgen van de overname van de Corusgroep door het Indiase Tata-concern aan de orde.

hoogovens

Lees verder “Op bezoek bij Hoogovens-Corus”

SP-inbreng AO waterketen-drinkwater

Vanmiddag heeft de commissie VROM overleg gevoerd met minister Cramer (VROM) over haar plannen met betrekking tot de afvalwaterketen: rioolbeheer en waterzuivering. Daarnaast is het gebruik van koper-zilverionisatie als middel om legionella te bestrijden aan de orde geweest.

riolering

Lees verder “SP-inbreng AO waterketen-drinkwater”

Van de regen in de drup?

De minister van VROM wil gedogen dat drinkwaterbedrijven en exploitanten van particuliere drinkwaternetten koper- en zilverionen toevoegen aan drinkwater, om daarmee legionella te bestrijden. Dat gebeurt echter zonder dat deze methode getoetst is op zijn milieu-effecten door het Centraal Toezicht Bestrijdingsmiddelen (CTB). Dat lijkt me niet zo verstandig.

Legionellabacterie

Lees verder “Van de regen in de drup?”