EU energie- en klimaatpakket

Nederland zal bij de komende top over het Europese energie- en klimaatpakket aandringen op verdergaande aanscherping van de duurzaamheidseisen voor biomassa en biobrandstof. Ook wordt nog niet ingestemd met een geleidelijke aanscherping van de bijmengverplichting in brandstoffen tot 10%, zonder dat verzekerd is dat deze biobrandstoffen duurzaam geprocuceerd zijn.
Wat mij betreft was dit het belangrijkste resultaat van een nota-overleg van zeven uur (…) dat we gisteren voerden met de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ).

koelkast
hoe lang treuzelt de EU nog met het aanscherpen van de efficiency eisen voor apparaten?

Voor de rest was het vooral een lange zit.

Op de PVV na vonden alle fracties dat het definitieve energie- en klimaatpakket zowel de 20% als de 30% reductievariant volwaardig moet uitwerken. Vorig jaar is tijdens de voorjaarstop afgesproken dat de EU-inzet voor het nieuwe klimaatverdrag wordt: sowieso 20% reductie tot 2020, maar 30% reductie als er wereldwijde afspraken gemaakt kunnen worden. In de huidige uitwerking dreigt de 30% doelstelling langzamerhand uit beeld te verdwijnen.

Een zwak punt in het EU pakket is het ontbreken van energie-efficiency eisen voor apparaten, zoals koelkasten, tv’s of verlichting. Daar worden wel afspraken over gemaakt in een aparte regeling, de Eco-Design richtlijn. Maar het zwakke punt is dat er nu geen heldere doelstelling is voor de besparingswinst die er voor toestellen de komende jaren gerealiseerd moet worden.
Volgens het Milieu- en Natuurplanbureau kan het emissiehandelssysteem een perverse prikkel geven aan de productie van duurzame elektriciteit en de aanschaf van efficientere elektrische toestellen. Minister Van der Hoeven heeft toegezegd om dit te laten uitzoeken.

Een ander discussiepunt rond het emissiehandelssysteem is de wijze van verdeling van de emissierechten. De SP is voorstander van 100% veilen, zowel voor de elektriciteitsbedrijven, de industrie en de grote glastuinders. Wel is er wat ons betreft flankerend beleid nodig om te voorkomen dat dit tot concurrentievervalsing leidt tussen de Europese industrie en bedrijven buiten Europa die niet vallen onder het systeem van emissiehandel. Zo zou je de opbrengst van de emissiehandel kunnen terugsluizen in de vorm van subsidie op energie-efficiency bij de industrie, waardoor deze minder afhankelijk wordt van fossiele grondstoffen. Ook komt er wat ons betreft een bordertax voor concurrentievervalsende import van buiten de EU. De opbrengst van die bordertax zou besteed kunnen worden aan adaptatiebeleid (herberbossing, maatregelen tegen droogte en overstromingen e.d.) in ontwikkelingslanden.

Tijdens het debat stond de milieubeweging zandzakken te vullen op het plein voor de Kamer, om daarmee te pleiten voor een Nederlandse klimaatwet naar Engels voorbeeld. Een prima idee, want voor klimaatbeleid heb je lange adem nodig. Zo’n wet zou de lange termijndoelen moeten vastleggen, de fasering en de financiering.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: