Citaat van de dag

‘Een kolencentrale met 50% biomassa is schoner dan een gascentrale.’
Peter Terium (voorzitter RvB Essent) in de Volkskrant van 4 december 2010: ‘Belangrijkste bron voor groene stroom dreigt te duur te worden.’

Liegen is ook een vak. Terium vergeet om te beginnen de emissies van NOx en SO2. Die zijn bij kolencentrales, zelfs met aangebouwde gipsfabriek en de-Nox-installatie, veel hoger dan bij gascentrales.
De gemiddelde NOx emissie van een kolencentrale bedraagt ca. 100 g/GJ, bij een gascentrale ca. 45 g/GJ. Voor SO2 is het verschil nog veel groter: kolencentrales gemiddeld 41 g/GJ, gascentrales 2 g/GJ [Bron: Monitoring Nederlandse elektriciteitscentrales 2000-2004, ECN, november 2005; alle cijfers voor referentiejaar 2004]

Volgens ECN lag de gemiddelde CO2-emissie van een Nederlandse kolencentrale in 2004 tussen 840 en 880 g/kWh, bij gascentrales lag hij in dat jaar tussen 410 en 460 g/kWh. Gemiddeld dus resp. 860 en 435 g/kWh. De oppervlakkige lezer denkt nu wellicht: 50% van 860 is 430, dus minder dan 435. Dat klopt ook, alleen is de emissie van een kolencentrale met 50% bijstook van biomassa niet de helft van een gewone kolencentrale. Dat zou namelijk betekenen dat de CO2 emissie van de meegestookte koffieschillen of houtpellets nihil is.

Helaas is dat niet zo. Het inzamelen, voorbewerken en transporteren van biomassa kost heel veel energie. Fossiele energie. Hoeveel precies is afhankelijk van de plaats van herkomst (Canada, Scandinavië, Rusland, Zuid-Amerika: biomassa van grote elektriciteitscentrales komt overal vandaan, behalve uit Nederland). Maar een CO2-rendement van 50% voor biomassa die over grote afstand wordt aangevoerd wordt door de kenners al als heel mooi beschouwd. Met die -eerlijke- rekensom komt de emissie van een kolencentrale met 50% meestook uit op 645 g/kWh. En eerlijk duurt het langst.

Begrijp me goed: de vervuiling van kolencentrales is de afgelopen 25 jaar flink verminderd al zijn de absolute hoeveelheden NOx en SO2 die de schoorsteen uit gaan nog steeds imposant. Ook is het goed als geprobeerd wordt om de CO2 emissie van kolencentrales terug te dringen. Maar de grootschalige import van biomassa uit Verweggistan is helemaal niet zo groen als Peter Terium beweert. De belangrijkste reden voor Essent om de afgelopen jaren veel biomassa te verstoken in zijn elektriciteitscentrales waren de rijkelijke MEP-subsidies die het bedrijf daarvoor in de periode voor 2006 heeft binnengesleept.

Wat mij betreft zijn de twee beste manieren om de CO2-emissies van Nederlandse kolencentrales terug te dringen: het verbeteren van het rendement van die centrales en het benutten van de restwarmte. Op dit moment gaat bij een kolencentrale ruim 50% van de opgewekte warmte de zee, rivier of lucht in. De allerslechtste manier om de CO2-emissies van kolencentrales te verminderen is in mijn ogen CO2-afvang en opslag (CCS), omdat hierdoor het rendement van de centrale dramatisch terugloopt. Het opstoken van buitenlandse biomassa zit er een beetje tussenin.
Beter zou het zijn als we eens beginnen met de Nederlandse biomassa te benutten, zoals Stadsverwarming Purmerend wil doen in samenwerking met Staatsbosbeheer. Hun biomassa wordt in de directe omgeving van de stadsverwarmingscentrale gewonnen. En het CO2-rendement van de koffiebonenschillen zou een stuk hoger zijn als die in Zuid-Amerika benut worden voor elektriciteitsproductie, in plaats van eerst naar Nederland versleept te worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: