Stadsdeel Nieuw-West: corporaties komen afspraken niet meer na

Wat iedereen behalve minister Donner al wist staat nu ook zwart op wit: de Amsterdamse woningcorporaties willen of kunnen hun afspraken over de investeringen in Amsterdam Nieuw-West niet meer nakomen. Dat blijkt uit een brief die het bestuur van dit stadsdeel op 1 maart stuurde aan B&W Amsterdam. Daarmee dreigt de wijkaanpak in dit gebied failliet te gaan.

Ik ondervroeg Donner afgelopen dinsdag over de schandalige woontoestanden in Amsterdam-West, waar woningcorporaties als Stadgenoot 2.000 woningen al jarenlang laten wegkrotten, “.. omdat we ze gaan slopen”. Dat sloopbesluit wordt vervolgens keer op keer uitgesteld, maar ook het onderhoud blijft achterwege.

Volgens Donner vielen de problemen allemaal wel mee en zijn er inmiddels afspraken gemaakt over het achterstallig onderhoud. Het stadsdeelbestuur denkt daar blijkens zijn brief 2011/uit/1788 heel anders over: “Ons bestuur wordt steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van de slechte onderhoudsstaat van een aantal complexen. De zeer schrijnende situaties zijn het gevolg van langdurig achterstallig onderhoud in afwachting van vernieuwing. Afhankelijk van de herziene vernieuwingsambitie zullen de corporaties prioriteit moeten geven aan op het op korte termijn op orde brengen houden van hun bezit.”

Volgens het DB van stadsdeel Nieuw-West (meer dan 100.000 inwoners in de westelijke tuinsteden) hebben de corporaties de raamovereenkomst voor de wijkaanpak de facto opgezegd. De gemeente zou op zoek moeten gaan naar nieuwe partners: ” Indien de woningcorporaties niet in staat zijn uitvoering te geven aan de herziene vernieuwingsopgave zal het stadsdeel de mogelijkheid moeten hebbenandere partners uit te nodigen om de ontwikkeling ter hand te nemen. Dan is ook het moment gekomen om de rechten van de zorgenaamde ‘primaatgebieden van woningcorporaties’ ter discussie te stellen.”

Na deze brief lijkt me evident dat Donner niet meer achterover kan leunen in deze kwestie. Aan de enige kant zal hij alle woningcorporaties die huizen laten verkrotten een aanwijzing (=een wettelijke dwangmaatregel) moet opleggen, zodat deze verpaupering gestopt wordt. Maar anderzijds moet hij in het kabinet de enorme financiele aanslag op de woningcorporaties ter discussie stellen. Als het kabinet Rutte jaarlijks bijna 700 miljoen euro uit de kassen van de woningcorporaties gaat roven (bijna 25 euro per huurder per maand!) zal het achterstallig onderhoud zich als een gezwel over Nederland gaan uitbreiden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: