Jansen vs De Boer: energielabel

Beste Betty, deze week debatteerden we met minister Donner over een aanpassing van de huurwetgeving. De puntenwaardering voor sociale huurwoningen wordt voortaan gebaseerd op het energielabel. Jij kondigde aan dat de VVD wellicht tegen het wetsvoorstel gaat stemmen. Een van je twee hoofdargumenten was de onbetrouwbaarheid van het energielabel.

Ik vind dat een opmerkelijk standpunt. Drie jaar geleden was er een storm van kritiek op het oorspronkelijke energielabel, dat ingevoerd werd per 1 januari 2008. Ook wij vonden dat label niet deugen. De daarop volgende aanpassing stemde alle betrokken marktpartijen tevreden. Jullie toenmalige woordvoerder Brigitte van der Burg had alle vertrouwen in het nieuwe label: ze stelde op 15 oktober 2009 zelfs voor om de Nederlandse Hypotheek Garantie met € 15.000-25.000 te verruimen voor woningeigenaren die hun woning met minstens twee labelstappen willen verbeteren. Dat doe je natuurlijk niet op basis van een label dat niet deugt!

De Vereniging Eigen Huis, een kritische consumentenorganisatie waar ik zelf ook lid van ben, biedt een ledenkorting op een energiebesparingsadvies, waar de afgifte van het label onderdeel van is.

Minister Donner heeft in 2010 zijn Inspectie VROM steekproefgewijs een herkeuring laten uitvoeren bij afgegeven labels: 85% bleek volledig in orde, een grote stijging ten opzichte van een jaar daarvoor. Donner wil echter 100% betrouwbaarheid, dus wordt het onderzoek dit jaar herhaald en kunnen ondeskundige adviseurs strengere sancties verwachten. Tenslotte wil ik je wijzen op de klachtenprocedure, die er mede op mijn aandringen is gekomen.

De energiekosten van woningen stijgen in hoog tempo. Voor eigen woningbezitters en huurders is het belangrijk dat ze eenvoudig kunnen vaststellen of een woning energiezuinig is of niet. Het energielabel zorgt daarvoor. Natuurlijk kan dat label nog mooier en eenvoudiger worden. Ik vind bijvoorbeeld dat er een goedkope update-regeling moet komen voor het label bij kleine verbouwingen, zoals het aanbrengen van HR+ glas of het plaatsen van een dakkapel. Dat is nu nog niet goed geregeld.

Maar nog langer dralen is onverstandig, dan wordt het betere de vijand van het goede. De SP wil de Nederlandse huurders en woningbezitters niet in de kou te laten staan. De VVD wel?

Groeten, Paulus

Beste Paulus, laat ik beginnen te zeggen dat ik me toch een beetje verbaas over jouw enthousiasme. Door meer punten toe te kennen aan energiezuinige sociale huurwoningen wordt de huur voor deze woningen hoger. Daarom is het door dit voorstel straks nog maar de vraag of de laagste inkomens nog in aanmerking kunnen komen voor een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning. Een vraag die je zelf hebt gesteld en uitvoerig hebt toegelicht en berekend.

Bovendien stelde je terecht dat een verhoging zelfs hoger kan uitvallen dan de energiebesparing. Gelukkig ligt er op het eerste punt een toezegging van de minister dat nieuwbouwwoningen bereikbaar moeten blijven voor lagere inkomens. Net als de SP vertrouwt de VVD op de toezegging van de minister. Inhoudelijk heeft de VVD echter meerdere bezwaren.

De VVD heeft een praktisch en principieel probleem met het gegeven dat verhuurders bij het uitblijven van investeringen in energiezuinigheid, een huurverlaging kunnen krijgen. Dit is verre van liberaal, en een inbreuk op het eigendomsrecht. We kunnen niet in de portemonnee van de eigenaar/verhuurder kijken, en dus niet op diens stoel gaan zitten. Zeer onwenselijk. Bovendien raak je met een vermindering van huurinkomsten verder af van het beoogde doel, namelijk investeringen in energiezuinigheid.

Vervolgens is het de vraag of de systematiek voor het bepalen van de energieprestatie voor de nieuwbouw aansluit op de systematiek van het energielabel. Daarnaast moet er nog een labeltechniek voor nieuwbouw komen. Kortom, er blijft nog wat te wensen over. Laat onverlet dat ik onder de indruk ben van souplesse van de SP in dit verband!

Groeten, Betty

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: