Wij willen over de grens!

Samen met Eva de Bakker en de kamerleden Roald van der Linde (VVD) en Albert de Vries (PvdA) was ik gisteren op bezoek in Winterswijk. In het -voor Randstedelingen …- achterste stukje van de Achterhoek wil de openbare basisschool Kotten binnenkort starten met tweetalig onderwijs, in het Nederlands en het Duits.


“Mijnheer, wat doet u eigenlijk op zo’n werkbezoek?” “Niet doorvertellen jongens, meestal gaan we gewoon voetballen.”

Lees verder “Wij willen over de grens!”

In the ghetto

De buurt Heilust, onderdeel van Kerkrade-West, ligt tegen de Duitse grens in de voormalige mijnstreek die inmiddels is omgedoopt tot Parkstad Limburg. Een krimpregio, waar veel geïnvesteerd moet worden door gemeenten en woningcorporaties. Maar hun investeringskracht wordt aangetast door het kabinetsbeleid van Rutte-2. Dat zit de bewoners hoog.


de vrouwen van het actiecomitè Gladiolenstraat voeren een Kerkraadse versie van In the Ghetto op.

Lees verder “In the ghetto”

Jansen vs De Boer: dit is een Randstadkabinet!

dubbelcolumn voor nvm.nl d.d. 21-11

Beste Betty, Afgelopen maandag debatteerde ik met je partijgenoot Melanie Schultz over haar structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Schultz wil de ruimtelijke ordening op nationaal niveau vrijwel afschaffen, onder het motto: ‘We gaan erover, of we gaan er niet over’.

Lees verder “Jansen vs De Boer: dit is een Randstadkabinet!”

Plattelanders nemen macht in Den Haag over

De Tweede Kamer werd vanmorgen bezet door een stroom plattelanders uit alle windstreken, die er een eigen plattelandsparlement georganiseerd hadden. Een aantal kamerleden, waaronder ik, volgde de debatten en gaf commentaar op de conclusies.


veel dorpsverenigingen zijn bezig met lokale initiatieven voor duurzame energie. Hoonhorst was in 2010 het meest duurzame dorp van Overijssel

Lees verder “Plattelanders nemen macht in Den Haag over”

De Boer versus Jansen: wonen op twee plaatsen

dubbelcolumn nvm.nl d.d.23 mei 2011

Beste Paulus, afgelopen maandagochtend had ik een bijzonder leuk werkbezoek aan vier ondernemende dames in het prachtige Groningse Ulrum, alle vier werkzaam in de makelaardij in de noordelijke drie provincies. Deze vier makelaars hebben hun krachten gebundeld onder de noemer http://www.goedkoop-wonen.nl. Met deze samenwerking willen ze het aantrekkelijke wonen in de dunner bevolkte randgebieden van Nederland – in dit geval de noordelijke drie provincies, maar je kunt ook denken aan de Achterhoek, Limburg en Zeeland – promoten. Want aantrekkelijk wonen, dat is het!

Lees verder “De Boer versus Jansen: wonen op twee plaatsen”

dossier krimp

In regio’s als Noordoost Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen loopt het aantal inwoners -en soms zelfs het aantal huishoudens terug. Het fenomeen krimp is in Nederland betrekkelijk nieuw, maar veel gebieden elders in Europa gingen ons voor. Bevolkingskrimp zet druk op voorzieningen als scholen, zorgvoorzieningen en winkels, zeker als de overheid zich terugtrekt en schaalvergroting geen duimbreed in de weg legt. Juist in krimpregio is een goed publiek ruimtelijk en voorzieningenbeleid noodzakelijk en moeten organisaties in de semi-publieke sector samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren.


bevolkingskrimp en huishoudenskrimp (bron: Van bestrijden naar begeleiden, Planbureau voor de Leefomgeving, 2010)

Lees verder “dossier krimp”