Asscher tevreden over aanpak kwartsstof

Minister Asscher vindt dat de Arbeidsinspectie goed bezig is bij het terugdringen van de emissies van kwartsstof op de bouwplaats. Dat stof komt vrij bij zagen, boren en frezen in steenachtige materialen en vormt een grote bedreiging van de gezondheid van bouwvakkers en (in mindere mate) omwonenden van bouwplaatsen.


op deze bouwplaats is de afzuiging van kwartsstof bij het uitslijpen van voegwerk wel in orde. Maar al te vaak is dat niet zo.

Lees verder “Asscher tevreden over aanpak kwartsstof”

Stofvrij werken op de bouwplaats

De bouw is een sector waar personeel (en omwonenden) aan relatief grote risico’s worden blootgesteld. Deels acute risico’s (vallen, iets op je kop krijgen), maar ook veel chronische risico’s. Stofbelasting staat daarbij in de top-3. Ik bezocht vanmiddag een bouwplaats van gevelrenovatiebedrijf De Groene Gevelwerker in Voorhout. Eigenaar Mark Veenstra wil de stofbelasting van personeel en bewoners terugdringen, en toont dit aan met een innovatief meetsysteem.


mechanisch hakwerk om gevelvoegen open te hakken veroorzaakt veel fijnstof; alleen een krachtige (hier: 7,5kW) industriële stofzuiger met filters die regelmatig vervangen worden is in staat om de omgeving stofvrij te houden en de bouwvakker te beschermen.

Lees verder “Stofvrij werken op de bouwplaats”

veiligheid windturbines

Vandaag kwamen de antwoorden van minister Asscher binnen op mijn schriftelijke vragen d.d. 3 november over het ongeluk met de windturbine bij Ooltgensplaat.

Uit het antwoord blijkt dat bij de handhaving van de voorschriften voor interne (ARBO) en externe veiligheid van windturbines zoals gewoonlijk vertrouwd wordt op zelfregulering. Of dat in dit geval geleid heeft tot het onvoldoende naleven van de voorschriften is nog niet duidelijk. De arbocatalogus windenergiebedrijven waarnaar Ascher verwijst lijkt me een helder kader voor de waarborging van de interne veiligheid/ARBO te bieden. Het onderzoek van de inspectie op dit punt neemt nog enkele maanden in beslag.

De antwoorden van Asscher geven op het punt van externe veiligheid geen enkele concrete informatie. Er is in Nederland geen incidentenregistratie, waardoor het buitengewoon moeilijk is om iets zinnigs te zeggen over de ontwikkeling van de praktijk rond de externe veiligheid van windparken. Ik ben er voorstander van dat er een meldingsplicht van incidenten bij de Regionale Uitvoerings Dienst, volgens eenzelfde gebruiksvriendelijk meldingssysteem als nu al door de DCMR gebruikt wordt voor meldingen van incidenten bij de industrie. Bijkomend voordeel van dat systeem is dat het transparant is. Alle meldingen staan direct online en zijn voor iedereen zichtbaar. Na verloop van tijd kan zo’n database ook gebruikt worden voor statistische analyses en verbetervoorstellen.

Lees hier de antwoorden: EN 20131126 ANTW externe en interne veiligheid windturbines

Zie ook: dossier windenergie

Zie ook: dossier handhaving

Strafrechtelijke vervolging directeuren Eternit mogelijk?

De rechtbank in Turijn heeft op 13 februari twee topmannen van asbestconcern Eternit veroordeeld tot 16 jaar cel wegens dood door schuld. De rechtbank achtte bewezen dat Stephan Schmidheiny en de Belgische aandeelhouder Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne door nalatigheid de dood van 3.000 Italiaanse arbeiders op hun geweten hebben.

Dit roept de vraag op waarom de Nederlandse regering nog geen poging gedaan heeft om de verantwoordelijken voor de Nederlandse asbestslachtoffers voor de rechter te brengen. Ik heb daarover schriftelijke vragen gesteld aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie: MIL 20120216 SV veroordeling directeuren Eternit

Gaat het écht zo goed met de aanpak van gegaste containers?

Veel containers die Nederland binnenkomen bevatten producten die bewerkt zijn met bestrijdingsmiddelen, die uitwasemen naar de lucht. Degene die als eerste de deur openmaakt wordt blootgesteld aan gevaarlijke gassen, die je gezondheid naar de knoppen helpen. De SP en de vakbond strijden al jaren voor een hardere aanpak van de afzenders van deze rotzooi. Dat leidde na enige tijd tot de actie ‘Tegengas’ van de VROM-inspectie. Volgens Joop Atsma is het probleem nu opgelost. Maar is dat wel zo?

(bron foto: logistiek.nl)

Lees verder “Gaat het écht zo goed met de aanpak van gegaste containers?”

rond 1 september duidelijkheid over aanscherping asbestnormen

Staatssecretaris Atsma laat de Kamer uiterlijk zes weken na de ontvangst van het SER-advies weten of de asbestnormen worden aangescherpt. Dat zei hij afgelopen donderdag toe tijdens een overleg met de Kamer. Het SER-advies wordt uiterlijk in juni verwacht.

Lees verder “rond 1 september duidelijkheid over aanscherping asbestnormen”

bestraten bij 30 graden

Volgens Elco Brinkman is er geen zwaar werk meer in de bouw. Dus kan de AOW-leeftijd best omhoog. Dat beweerde hij tijdens een verkiezingsdebat tijdens de Dag van de bouw in Breda. Ik sprak daarom met Johannes Hoogstraten van Hoogstraten wegenbouw af om eens een dag in de praktijk te onderzoeken of Brinkman gelijk had. Wat denk je?


de klus zit er bijna op; Arie strijkt de laatste hobbels plat met de trilplaat.

Lees verder “bestraten bij 30 graden”

Donner denkt half jaar na over advies raad voor de veiligheid

PietHein DonnerMinister Donner reageert binnen een half jaar op het recente advies van de Raad voor de Veiligheid, naar aanleiding van het ongeluk met een omgevallen torenkraan in Rotterdam in augustus 2008. Dat antwoordt hij op de vragen die ik hem samen met Paul Ulenbelt op 30 november stelde. Iets meer tempo had ik toch wel gewaardeerd.

Lees verder “Donner denkt half jaar na over advies raad voor de veiligheid”

Europa belemmering voor veilige bouwkranen

Het ontwerp van de torenkraan die vorig jaar bezweek bij Rotterdam Alexander deugde niet. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor veiligheid in zijn rapport over het ongeluk, dat op 26 november verscheen. Hoofdoorzaak: de Europese Unie vindt het niet nodig dat het ontwerp van bouwkranen preventief onafhankelijk getoetst wordt, voor ze op de markt gebracht mogen worden.

TorenkraanOngeluk
Bij het ongeluk in Rotterdam in augustus 2008 kwam de machinist van de bouwkraan om het leven. Met hetzelfde type kraan hadden zich al eerder problemen voorgedaan (foto: RTV Rijnmond)

Lees verder “Europa belemmering voor veilige bouwkranen”