Externe veiligheid specialist RLI beunt bij op ministerie I&M

Eelco Dykstra (foto: Waterforum)
Eelco Dykstra, de zojuist benoemde veiligheidsspecialist in de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, blijkt ook betaald advieswerk te doen voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat staat naar mijn mening haaks op de eis dat de leden van de Raad een onafhankelijke positie dienen te hebben ten opzichte van de bewindspersonen die zij adviseren.

De benoeming van Dykstra is extra opmerkelijk omdat hij plaats neemt op de stoel die bedoeld was voor een van de leden van de onlangs opgeheven Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS). Die raad was een èchte luis in de pels van het ministerie, kwam met fundamentele kritiek op het landelijk beleid (en de handhaving) inzake externe veiligheid en werd als dank voor deze kritische houding opgedoekt.
Bij het kamerdebat over de opheffing van de AGS zei minister Schultz toe dat ter compensatie een van de leden van de AGS zou worden opgenomen in de nieuwe Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Op deze stoel is echter Dykstra benoemd, die geen lid was van de AGS.

Vanmorgen stuurde Dykstra, die in ieder geval bestempeld kan worden als specialist op het terrein van PR, een bericht rond waaruit blijkt dat zijn adviesbureau DIEM recent een adviesopdracht heeft uitgevoerd voor het ministerie van I&M. De inhoud van de adviesopdracht (meerlaagse veiligheid) valt volledig binnen het adviesterrein van de RLI.

Naar mijn mening is een dergelijke belangenverstrengeling van de leden van de RLI ongewenst. Ik wil daarom van minister Schultz en staatssecretaris Atsma weten waarom zij de onafhankelijke positie van de leden van de RLI aantasten door deze belangenverstrengeling. Die moet wat mij betreft met directe ingang beeindigd worden.

Lees hier de antwoorden op mijn twee series schriftelijke vragen over de RLI/AGS:
MIL 20120822 ANTW opheffen AGS deel-1
MIL 20120822 ANTW opheffen AGS deel-2

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: